De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

23 oktober 2018
Geen M of V, maar een X: voor het eerst is het geslacht van een Nederlander in een paspoort gewijzigd in een X, van genderneutraal.
15 oktober 2018
De overheid is soepel met de norm voor uitstoot van schadelijk fijn stof. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de bevolking.
Twee jongens voetballen
8 oktober 2018
Lees in dit artikel hoe de Universiteit Utrecht multidisciplinair onderzoekt wat het belang is van spel voor kinderen met een chronische ziekte.
Interview inclusiecorrespondenten
8 oktober 2018
De inclusiecorrespondenten interviewen Lex van de Burgt, conciërge in het depot van het Universiteitsmuseum.
Etend kind
8 oktober 2018
Autisme voorkomen door bij de jonge risicogroep het dieet aan te passen - dat is het doel van groot, nieuw onderzoek.

Pagina's

RSS
coming out day flag