Diversiteitsnetwerken

Binnen de Universiteit Utrecht zijn er verschillende diversiteitsnetwerken van studenten en/of medewerkers. Zij hebben zich verenigd op basis van één of meerdere diversiteitsaspecten, zoals bijvoorbeeld gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, gezondheid of sociaal economische klasse.

 

 

De universiteit vindt het van groot belang dat mensen zich binnen de universiteit veilig en op hun plek voelen. Daar hoort ook bij dat iemand zichzelf kan herkennen in anderen binnen de organisatie en aansluiting kan vinden.

De netwerken bieden aan individuele medewerkers en/of studenten een veilige omgeving waar de deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, en een gezamenlijke stem kunnen laten horen.

Diversiteitsnetwerken dragen ook bij aan persoonlijke empowerment en het zichtbaar maken van rolmodellen. Met deze bewustwording (awareness) binnen het netwerk en binnen de universiteit kunnen diversiteitsnetwerken gevraagd én ongevraagd adviseren over een meer inclusieve universitaire omgeving.

De netwerken ontstaan op initiatief van hun leden en worden ook door hen gedragen. Een coördinator Diversiteitsnetwerken met als standplaats het programma Equality, Diversity & Inclusion ondersteunt de netwerken.

Medewerker of student? Wil je je aansluiten bij een van de diversiteitsnetwerken, neem dan contact op met het netwerk. Voor overige vragen neem contact op met Elias Abou Chaaya, e-mail: e.abouchaaya@uu.nl