Inclusief leer- en werkklimaat

Met onderzoek naar intercultureel communiceren, intern en extern aangeboden trainingen op het gebied van interculturele competenties, en aandacht voor studenten en medewerkers met beperkingen wil de universiteit ervoor zorgen dat iedereen zich er veilig en gewaardeerd voelt.

Als je wilt dat de universiteit een inclusieve leeromgeving biedt, dan moet je ook docenten helpen om dat te realiseren.

Onderzoek

Samenwerking/Netwerk

Training/Cursus