De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

Platform Onbeperkt Studeren
19 maart 2018
Annetje Ottow's derde vlog gaat over diversiteit. Ze maakte de vlog op de netwerkbijeenkomst voor studenten met een functiebeperking.
14 maart 2018
Op 15 maart organiseert het studentenplatform Onbeperkt Studeren een netwerkmiddag voor studenten met een functiebeperking.
Moslima met koran.
8 maart 2018
Eva Midden praat mee over de uitdagingen, lessen en valkuilen die #MosqueMetoo met zich meebrengt.
Linda Senden, hoogleraar Europees Recht.
8 maart 2018
Landen die harde regels hanteren over het aantal vrouwen aan de top, boeken meer succes, zegt Linda Senden, hoogleraar Europees Recht en gender equality expert.
Vrouwelijke hoogleraar
26 februari 2018
Aan de Universiteit Utrecht zijn in het Johanna Westerdijkjaar 39 vrouwelijke en 34 mannelijke hoogleraren benoemd. Het aandeel vrouwen steeg naar 24,2%.

Pagina's

RSS
coming out day flag