De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

23 mei 2018
Van Utregs tot Limburgs: steeds minder kinderen spreken een dialect. Zonde, want meertaligheid kan goed zijn voor bepaalde cognitieve vaardigheden.
Portrait of Anna Maria van Schurman by Michiel Jansz. Van Mierevelt en Jacob Willemsz. Delff III, 1637-8 (Museum Martena, Franeker)
4 mei 2018
Voor het eerst is er nu een goed overzicht van het correspondentienetwerk van deze bijzondere vrouw.
Pictogram genderneutraal toilet
4 mei 2018
De Universiteit Utrecht start binnenkort in drie gebouwen een pilot met genderneutrale toiletten.
30 april 2018
A webinar for lecturers who teach in the international classroom
12 april 2018
Het nieuwe beurzenprogramma is afgelopen najaar geïntroduceerd en heet voluit de Law, Economics and Governance- International Talent Scholarships.

Pagina's

RSS
coming out day flag