Gelijke kansen

Welvaart en inkomensongelijkheid, klasse- en sekseverschillen op de arbeidsmarkt, inclusief werven en selecteren van studenten en medewerkers, en programma’s gericht op scholieren met een migratieachtergrond horen bij de activiteiten waarbij de universiteit betrokken is.

We zijn bewuster geworden over diversiteit en benaderen het nu breder dan voorheen.

Dossier

Onderzoek

Outreach

Samenwerking/Netwerk