De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

28 november 2018
Een kwart van de Nederlandse docenten heeft het afgelopen jaar te maken gehad met geweld, blijkt uit de ‘Rapportage Sociale veiligheid van docenten’.
Zaadjes worden geplant in aarde
26 november 2018
De Universiteit Utrecht is één van de partners binnen de nieuwe Regiodeal FoodValley, waar de Rijksoverheid twintig miljoen euro voor reserveert.
overlappende iconen van persoon in rolstoel met en zonder laptop
19 november 2018
Het college van bestuur ondertekent 19 november samen met andere hoger onderwijsinstellingen de intentieverklaring VN-verdrag toegankelijkheid.
19 november 2018
Kun je nog naar het vwo als je ouders laagopgeleid zijn? De kansenongelijkheid in het onderwijs groeit.
7 november 2018
Het CBS heeft nieuwe cijfers omtrent de psychische gezondheid van jongeren. Hoogleraar Mentale Gezondheidsbevordering Jeugd duidt dit onderzoek.

Pagina's

RSS
coming out day flag