Data over diversiteit

Hoeveel vrouwelijke promovendi, docenten en hoogleraren zijn er? Hoe verhouden de cijfers zich tot de gestelde streefgetallen? Hoeveel studenten, alumni en medewerkers zijn er met een migratieachtergrond, en hoe staat migratiebalans aan de Universiteit Utrecht vergeleken met andere Nederlandse universiteiten en hogescholen?

Algoritmes voor muziekaanbeveling op streamingplatforms blijken sterk bevooroordeeld te zijn wat betreft gender. Vrouwelijke artiesten beslaan niet meer dan 25 procent van alle aanbevelingen.

Data