Bewustwording

Gender en diversiteit, vluchtelingen en migratie, Black Lives Matter en dekolonisatie zijn enkele van de onderwerpen waarmee onderzoekers en beleidsmakers zich bezighouden. Hun onderzoeksprojecten, netwerken en activiteiten zijn veelal interdisciplinair, en reiken vaak ver buiten de grenzen van de eigen universiteit.

Mijn studenten vroegen zich af waarom ze lazen wat ze lazen.

Dossier

Onderzoek

Samenwerking/Netwerk