De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

20 december 2017
Sociaal psycholoog Naomi Ellemers gaat bij bedrijven onderzoeken hoe het gesteld is met hun inclusief personeelsbestand.
Prof. dr. Marijk van der Wende.
12 december 2017
Interview met hoogleraar Higher Education Systems Marijke van der Wende in Transfer
Prof. dr. Gloria Wekker
12 december 2017
Gloria Wekker ontvangt de Joke Smitprijs voor haar bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland.
© iStockphoto.com/AdrianHancu
8 december 2017
Voor NRC besprak Anna-Luna Post 'Women & Power' van Mary Beard, dat laat zien dat machtsverschillen tussen man en vrouw vaak herleidbaar zijn tot de oudheid.
Illustration MOOC
7 december 2017
De Universiteit Utrecht biedt vanaf 12 februari 2018 weer een 'Massive Open Online Course' over mensenrechten aan.

Pagina's

RSS
coming out day flag