De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

Vrouwelijke hoogleraar
26 februari 2018
Aan de Universiteit Utrecht zijn in het Johanna Westerdijkjaar 39 vrouwelijke en 34 mannelijke hoogleraren benoemd. Het aandeel vrouwen steeg naar 24,2%.
30 januari 2018
Sociaal psycholoog Naomi Ellemers brengt het wetenschappelijk onderzoek over genderstereotypen bijeen.
Een student van InclUUsion en buddy-student.
23 januari 2018
Woensdag geven collegevoorzitter Anton Pijpers en wethouder Kees Diepeveen hun akkoord voor een samenwerking om de integratie van vluchtelingen verbeteren.
20 december 2017
Sociaal psycholoog Naomi Ellemers gaat bij bedrijven onderzoeken hoe het gesteld is met hun inclusief personeelsbestand.
Prof. dr. Marijk van der Wende.
12 december 2017
Interview met hoogleraar Higher Education Systems Marijke van der Wende in Transfer

Pagina's

RSS
coming out day flag