De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

Studentenplatform Onbeperkt Studeren
5 april 2018
Op 15 maart 2018 werd het studentenplatform Onbeperkt Studeren opgericht tijdens een middag voor studenten met een functiebeperking aan de UU en de HU.
Fadoua Ajjaji tijdens de presentatie van het buddy programma
29 maart 2018
De Universiteit Utrecht start een buddy programma voor talentvolle basisschoolkinderen die anders niet makkelijk met de universiteit in aanraking komen.
22 maart 2018
136 hoogleraren van de Universiteit Utrecht stappen op woensdagochtend 28 maart op de fiets naar verschillende basisscholen in Utrecht.
Platform Onbeperkt Studeren
19 maart 2018
Annetje Ottow's derde vlog gaat over diversiteit. Ze maakte de vlog op de netwerkbijeenkomst voor studenten met een functiebeperking.
14 maart 2018
Op 15 maart organiseert het studentenplatform Onbeperkt Studeren een netwerkmiddag voor studenten met een functiebeperking.

Pagina's

RSS
coming out day flag