Thema's

"Diversiteit kent verschillende perspectieven," zegt Diversity Dean John de Wit. Daar horen verschillende aspecten bij: bewustwording over het belang van gelijkheid, diversiteit en inclusie, gelijke kansen voor iedereen, een leer- en werkklimaat waarin alle studenten en medewerkers zich welkom en gewaardeerd kunnen voelen, en monitoring van de vooruitgang van de genomen acties, zowel aan de Universiteit Utrecht als erbuiten.  

Utrecht blinkt uit in onderzoek naar bijvoorbeeld klasse- en sekseverschillen op de arbeidsmarkt, gender en diversiteit, en intercultureel communiceren. De universiteit participeert ook in maatschappelijke projecten en is de oprichter van de Brede Welvaartsindicator.  

Lees meer over de brede betrokkenheid van de Universiteit Utrecht bij gelijkheid, diversiteit en inclusie op de volgende themapagina’s.

Bewustwording

Gender en diversiteit, vluchtelingen en migratie, Black Lives Matter en dekolonisatie zijn enkele van de onderwerpen waarmee onderzoekers en beleidsmakers zich bezighouden. Hun onderzoeksprojecten, netwerken en activiteiten zijn veelal interdisciplinair, en reiken vaak ver buiten de grenzen van de eigen universiteit.

Gelijke kansen

Welvaart en inkomensongelijkheid, klasse- en sekseverschillen op de arbeidsmarkt, inclusief werven en selecteren van studenten en medewerkers, en programma’s gericht op scholieren met een migratieachtergrond horen bij de activiteiten waarbij de universiteit betrokken is.

Inclusief leer- en werkklimaat

Met onderzoek naar intercultureel communiceren, intern en extern aangeboden trainingen op het gebied van interculturele competenties, en aandacht voor studenten en medewerkers met beperkingen wil de universiteit ervoor zorgen dat iedereen zich er veilig en gewaardeerd voelt.

Data over diversiteit

Hoeveel vrouwelijke promovendi, docenten en hoogleraren zijn er? Hoe verhouden de cijfers zich tot de gestelde streefgetallen? Hoeveel studenten, alumni en medewerkers zijn er met een migratieachtergrond, en hoe staat migratiebalans aan de Universiteit Utrecht vergeleken met andere Nederlandse universiteiten en hogescholen?