Maatschappelijke impact

Kennis met onderzoek opgedaan, wordt aan een groter publiek ter beschikking gesteld via het verzorgen van lezingen, vakpublicaties, radio-, podcasts, tv-optredens en de social media (zie de persoonlijke profielpagina’s van de PPRC onderzoekers). Het onderwijs voor professionals speelt hierbij een cruciale rol. Zo is de Opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk’ de enige interdisciplinaire opleiding op het gebied van inkoop en aanbesteden dat in Nederland aan een Universiteit wordt aangeboden. Er worden ook  masterclasses, in-company cursussen, congressen en web-seminars georganiseerd (zie ook Opleiding). Het LinkedIn profiel 'Aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht' en de gerelateerde alumnigroep met meer dan 1300 volgers vormen daarnaast voor professionals een belangrijke bron van actuele en kritische updates over het aanbestedingsrecht. 

Het onderzoek van PPRC onderzoekers heeft met regelmaat maatschappelijke impact. Een aantal onderzoeken hebben tot Kamervragen geleid (bijv. over de inbesteding scanwerkzaamheden) en tot de indiening van de initiatiefnota Ziengs/Verhoeven. PPRC onderzoekers worden ook met regelmaat gevraagd om deel te nemen aan het politiek debat door bijvoorbeed aan de openbare hoorzittingen van de Tweede Kamer deel te nemen, zoals bij de hervorming van de Aanbestedingswet 2012 of naar aanleiding van het debacle over de Fyra. Ook door in het traject ‘Beter Aanbesteden’ van het Ministerie van Economische Zaken te participeren konden onderzoeksresultaten van het PPRC aandacht krijgen. Sinds 2019 wordt het PPRC onderzoek via 'Bestek - de Aanbestedingspodcast' voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en nader bediscussieerd. Kortom, de onderzoekers leveren structureel een actieve bijdrage aan maatschappelijke impact.

Inbedding binnen de UU

Met de keuze van thema’s (kernwaarden, solidariteit, duurzaamheid en innovatie) sluit het PPRC tevens aan bij de onderzoeken die zowel universiteitsbreed (Institutions for Open Societies) als vanuit de faculteit (RENFORCE) worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het PPRC een kernrol in de onderzoekshub ‘Entrepreuneurship for Societal Challenges’, door onderzoek uit te voeren naar sociaal opdrachtgeverschap: door het toepassen van slimme vraagtechnieken in competitieve procedures worden meer en betere kansen gecreëerd voor sociaal ondernemerschap. 

Lees verder: