Onderzoek in opdracht

De onderzoekers van het UUCePP voeren mono-, multi én interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek uit, evenals onderzoek in opdracht. Opdrachten komen van een veelheid aan organisaties in de publieke en private sector.

Doorbouwen aan jarenlange ervaring met maatschappelijk relevant onderzoek

We brengen graag in herinnering dat tussen 2013 en 2019 de onderzoekers actief in het PPRC (inmiddels UUCePP)  fundamenteel en toegepast onderzoek uitvoerden voor een ruime groep publieke en private opdrachtgevers, semi-publieke instellingen, profit en non-profit organisaties.

Het PPRC voerde onderzoek uit voor / verstrekte advies aan o.a. de ministeries van Defensie, van Binnenlandse zaken, van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Luchtmacht, de Nationale Politie, gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan, het Instituut voor de fysieke Veiligheid, het RIVM, Confederaties van aannemers in andere EU landen, diverse advocatenkantoren, diverse internationale ondernemingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Stichting voor de arbeid, gemeentelijke Ombudsman, de Kansspel Autoriteit, e.a. Voor voorbeelden zie de persoonlijke pagina’s van de onderzoekers onder ‘rapporten’.

Onderzoek

In die onderzoeken werd (onder andere) bestudeerd wat de economische en juridische aspecten van gunningsmethodieken zijn; hoe past en present performance werkt; wat mogelijk is bij inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector in het licht van de autonomie van EU lidstaten en nationale veiligheid; hoe inbestedingconstructies te realiseren en andere vormen van publieke samenwerking; ook integriteitsvraagstukken en corruptie zijn onderzocht en methoden om schaarse rechten te verdelen; Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding-vraagstukken in relatie tot de inrichting van maatschappelijk aanbesteden en social return en methoden van resultaatgerichte inkoop en opdrachtgeverschap in het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Schuldsanering).

De onderzoekers van het UUCePP kijken er naar uit om in de komende jaren door middel van intersdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te blijven dragen aan de doelstelling van dit centrum: een betere regulering, stimulering, en maatschappelijke en duurzame benutting van de markt voor overheidsopdrachten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor onderzoek? 

Neem contact op

Lees verder: