Executive onderwijs

Op de website van het Executive Onderwijs vindt u een actueel overzicht van onze masterclasses en opleidingen. Hieronder vindt u een kort overzicht:

Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk
De specialisatieopleiding 'Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk' is een opleiding voor professionals, met topdocenten uit de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap. In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen. Lees hier meer over deze specialisatieopleiding.

Maatschappelijke waarde in competitieve procedures
Uw keuze voor gunningscriteria en voor de methoden waarmee u de inschrijvingen zult beoordelen in competitieve procedures, is van essentieel belang voor het bereiken van duurzaamheids- en sociale doelstellingen. Kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten helpt u in het gunningsproces om de juiste keuzes te maken. Lees hier meer over deze masterclass.

Samenwerking tussen lokale en regionale overheden
Lokale en regionale overheden willen hun taken steeds vaker uitvoeren in samenwerking met andere overheden. Succesvol samenwerken gaat echter niet vanzelf. Kennis van de politiek-bestuurlijke en juridische context is essentieel. Goed inzicht in beide disciplines helpt om een verantwoorde keuze te maken voor samenwerking en om deze succesvol vorm te geven. Lees hier meer over deze masterclass.

Benieuwd naar onze interdisciplinaire aanpak?
Benieuwd naar de ervaringen van onze cursisten?