Interview Marly Tatiana Celis Galvez

Een eigenwijze denker

Profielfoto Marly Tatiana Celis Galvez

In de rubriek 'Eigenwijze denkers' worden onderzoekers van Utrecht University Centre for Public Procurement (UUcePP) geïnterviewd door Elisabetta Manunza en Fredo Schotanus, ditmaal: Marly Tatiana Celis Galvez. Marly Tatiana Galvez is sinds augustus 2021 phd kandidaat bij UUcePP en met het opzetten van haar promotieproject over Effectieve Publieke Inkoop.

Wie is Marly Tatiana Celis Galvez?

Ik ben Marly Tatiana Celis, geboren in Manizales, Colombia, een kleine stad in de bergen van de koffieregio. Ik studeerde hier economie en werkte in Bogotá (de hoofdstad van Colombia) als beleidsadviseur in de publieke sector. Ik zie mezelf als een nieuwsgierig en creatief persoon. Deze eigenschap heeft mij een sterke motivatie gegeven om te leren. Daarom kwam ik twee jaar geleden naar Nederland om mezelf uit te dagen door de onderzoeksmaster Multidisciplinaire Economie aan de Universiteit Utrecht te doen. Het was een heel verrijkende ervaring en vormde de basis voor een nieuwe fase in mijn leven, aangezien ik nu een van de grootste uitdagingen van mijn leven tot nu toe aanga: een promotieproject aan het economische departement van de Universiteit Utrecht. Ik ben blij daarbij ook deel uit te maken van de onderzoeksgemeenschap van het Utrecht University Centre for Public Procurement.

Ook in mijn persoonlijke leven ga ik uitdagingen aan. Ik hou van sport, voetbal en hardlopen. In Colombia liep ik mijn eerste anderhalve marathon. In Nederland heb ik de Utrecht Singeloop-2019 gelopen. De volgende grote uitdaging wordt het lopen van een marathon.

Vanuit een academisch perspectief wil ik bijdragen aan het debat over hoe overheidsopdrachten banen en innovatie stimuleren, een transparantere en minder corrupte publieke sector bevorderen en een economie garanderen die efficiënt, duurzaam en sociaal inclusief is.

Waar ben je mee bezig, en waarom?

Ik ben net begonnen met het opzetten van mijn promotieproject over Effectieve Publieke Inkoop; Ik vind het intrigerend hoe dynamisch de markt voor overheidsopdrachten is. Volgens de Europese Commissie kan het verbeteren van publieke aanbestedingen aanzienlijke besparingen opleveren: "een efficiëntiewinst van 1% kan 20 miljard euro per jaar besparen." Dit inzicht motiveert mijn onderzoek. Wat weten we over de efficiëntie van verschillende inkoopbeslissingen? In mijn onderzoek zal ik me richten op het effect van publieke inkoopbeslissingen en -procedures op het realiseren van beleidsdoelstellingen zoals transparantie, innovatie, mededinging, evenals de kwaliteit en kwantiteit van inschrijvingen.

Dankzij mijn ervaring in de publieke sector en mijn opleiding tot econoom, begrijp ik hoe belangrijk het is om beslissingen te beoordelen met behulp van twee sleutelelementen: (i) een conceptueel-theoretisch kader en (ii) kwantitatieve technieken.

Ik plan op hoofdlijnen het volgende te gaan doen: (i) onderzoeken van gegevens over aanbestedingen en andere inkoopbronnen, (ii) verkrijgen van kennis over verschillende inkoopprocedures en technieken (bijvoorbeeld transparante inkoopdocumenten, scoringsmethoden, deelname van buitenlandse leveranciers), en (iii) methoden ontwikkelen om de doeltreffendheid van inkoopbeslissingen te beoordelen.

Het uiteindelijke doel van mijn promotieonderzoek is om inzichten te krijgen in effectieve mechanismen voor publieke inkoop. Vanuit een academisch perspectief wil ik bijdragen aan het debat over hoe overheidsopdrachten banen en innovatie stimuleren, een transparantere en minder corrupte publieke sector bevorderen en een economie garanderen die efficiënt, duurzaam en sociaal inclusief is.

Waar kom jij elke ochtend je bed voor uit? En is dat door de COVID-19 crisis anders?

Ik ben gewoontedier. Ik word 's morgens vroeg wakker, na een goede nachtrust, en zet koffie ('s ochtends vroeg). In die zin is voor mij elke ochtend uit bed komen een unieke kans om vooruit te komen en dingen voor elkaar te krijgen. Voor mij heeft elke dag een doel omdat het een kans is om te leren, te delen, te vragen, nieuwe projecten te ondernemen of een taak te voltooien. In die zin probeer ik bij te dragen aan onze samenleving door te helpen, delen of bij te dragen met kleinere of grotere taken.

In coronatijden kreeg ik meer vrije tijd en voelde ik me ook wel weer gevangen door een gevoel van vrijheid (niet elke dag hoeven pendelen legde een andere routine in mijn leven op). Desalniettemin heeft de Covid-crisis een positief effect gehad op mijn dagelijkse gewoonten. Over het algemeen heb ik nog steeds de drive om elke dag wakker te worden en weer een stap vooruit te zetten.

Is er iets dat je waardeert in deze veranderende omstandigheden?

Vanuit mijn perspectief is de samenleving bewuster geworden van het leven en delen met familie, vrienden en collega's in een veilige en gezonde omgeving. Dit heeft mij doen inzien hoe belangrijk het is om voor mijn fysieke en mentale gezondheid te zorgen en tegelijkertijd relaties met anderen te onderhouden. Ik ben mij ook meer bewust geworden van de effecten van isolatie en onzekerheid van Covid-maatregelen.

Moeten we na de crisis terug naar ons oude leven of niet?

Ik denk niet dat we terug moeten naar onze oude levensstijl. Ik denk net als veel anderen dat er een hybride wereld tussen online en op kantoor werken zal ontstaan. Terwijl persoonlijke lezingen, vergaderingen, conferenties, enz. terug zullen komen in ons dagelijks leven, zal virtueel werken ook vaker voor gaan komen. Ook de inkoopwereld kan dit raken. Wellicht kan bijvoorbeeld een online omgeving voor transacties leiden tot transparantere onderhandelingen. Toch denk ik dat het nog te vroeg is om iets precies te zeggen over de gevolgen in ons economisch model.

Welke persoon inspireert je?

Sir Arthur Conan Doyle en zijn personages Sherlock Holmes en Dr Watson. De schrijver zelf is voor mij een inspiratiebron. Holmes leidt ons door het bewijs en Watson legt elk detail zo levendig vast. In zijn verhalen vat Doyle ons gevoel van "achteruit redeneren, of analytisch" vast. Dat linkt met economisch onderzoek: net als Holmes en Watson nemen we op gestructureerde wijze gegevens, statistieken en feiten door om hypotheses te onderzoeken en leggen dat zorgvuldig vast. Daarom wilde ik deze schrijver noemen.

Welke docent ben je tijdens je hele studieprogramma niet vergeten en waarom?

Ik heb veel inspirerende docenten gehad. Ik herinner me mijn middelbare schoolleraar sociale wetenschappen (aardrijkskunde en geschiedenis), die me leerde om verder te kijken dan de feiten. Als tiener was het leren over geschiedenis niet altijd even spannend net zoals het onthouden van de namen en locaties van landen. Maar mijn leraar leerde ons dat de manier waarop we onze wereld zien, wordt bepaald door politiek, instellingen en gedrag. Het was de eerste keer dat ik geïntrigeerd was om beter te begrijpen hoe het gedrag van mensen en regeringen invloed heeft op de economie. Het werd de grootste motivatie voor mijn opleiding en werk. Door haar inspirerende manier van denken heb ik uiteindelijk ook besloten economie te gaan studeren.