Kennisoverdracht

Bevindingen van wetenschappelijk en (wetenschappelijk) toegepast onderzoek die van belang zijn voor een groter publiek, verspreiden we via voordrachten, deelname aan debatten en werkgroepen én onderwijs aan professionals onder een groter publiek.

Onderzoek én onderwijs aan professionals moeten nauw met elkaar in verbinding staan. Daarom verspreiden we onze kennis graag via postdoctoraal onderwijs aan professionals. Net zoals ons onderzoek, kenmerkt het onderwijs aan professionals dat het PPRC-team verzorgt, zich door een interdisciplinaire aanpak. Het uitgangspunt is dat complexe problemen uitsluitend door een multidisciplinaire aanpak goed in kaart kunnen worden gebracht en waar mogelijk opgelost kunnen worden.

Lees verder: