Beloning, verzekeringen, vergoedingen

Medewerkers in gesprek in Academiegebouw

Als je werkt bij Universiteit Utrecht kan je aanspraak maken op verschillende afspraken en regelingen op het gebied van salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, verzekeringen, reiskosten en arbeidsvoorwaarden.

Salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Bij de Universiteit Utrecht ontvang je maandelijks salaris op basis van je functieprofiel en de bijbehorende schaal uit de cao Nederlandse Universiteiten. Daarbij komt jaarlijks 8% van je bruto jaarsalaris als vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Pensioen

De pensioenvoorziening van de Universiteit Utrecht is ondergebracht bij ABP. Globaal komt één derde voor eigen rekening; de universiteit betaalt twee derde van de premie. 

Ziektekosten

De Universiteit Utrecht heeft met twee verzekeringen een collectief contract: OHRA en Zilveren Kruis Achmea.

Overige verzekeringen

Als medewerker van de Universiteit Utrecht krijg je bij OHRA en Centraal Beheer aantrekkelijke kortingen op premies voor diverse verzekeringen.

Reiskosten

Als medewerker van de Universiteit Utrecht krijg je een tegemoetkoming van 10 cent per kilometer, tot een maximale reisafstand van 25 kilometer enkele reis.

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Binnen het Keuzemodel kun je een aantal onderdelen van de arbeidsvoorwaarden ‘ruilen’. Zo kan je eenmaal in de drie jaar belastingvrij een fiets aanschaffen voor woon-werkverkeer, bijvoorbeeld van je salaris of vakantiegeld. Of je kan je reiskosten aanvullen tot een bedrag van 19 cent per kilometer, ongeacht de reisafstand. Ook is het mogelijk meer verlof bij te kopen, verlofdagen terug te verkopen aan de universiteit of een gedeelte van je huidige verlof in te ruilen voor een langere ‘werkvrije’ periode later.

Medewerkers Universiteit Utrecht

Medewerkers van de universiteit vinden meer informatie over arbeidsvoorwaarden op de intranetpagina Praktische Zaken, thema Salaris, pensioen en vergoedingen (inlog vereist).