Beloning, verzekeringen, vergoedingen

Salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Medewerkers van de Universiteit Utrecht ontvangen maandelijkse salaris op basis van hun functieprofiel en de bijbehorende schaal uit de cao Nederlandse Universiteiten. Daarbij komt  jaarlijks 8% van het bruto jaarsalaris als vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Pensioen

De Universiteit Utrecht kent een degelijke pensioenvoorziening. Deze is ondergebracht bij ABP. Globaal komt één derde voor uw eigen rekening, de universiteit betaalt twee derde van de premie. 

Ziektekosten

De Universiteit Utrecht heeft met twee verzekeringen een collectief contract. De collectieve zorgverzekering van OHRA biedt naast goede basisverzekering aanvullende pakketten tegen een concurrerende prijs. Ook Zilveren Kruis Achmea heeft een aanbod voor universitaire medewerkers. 

Overige verzekeringen

Medewerkers krijgen aantrekkelijke kortingen op premies voor verzekeringen. De universiteit heeft hierover afspraken met OHRA en Centraal Beheer Achmea.

Reiskosten

Alle medewerkers krijgen een tegemoetkoming van 6 cent per kilometer, tot een maximum reisafstand van 25 kilometer enkele reis en afhankelijk van het aantal reisdagen.

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kunnen medewerkers een aantal zaken ‘ruilen’. Zo kan bijvoorbeeld (eenmaal in de drie jaar) van het salaris of vakantiegeld ‘belastingvrij’ een fiets aanschaft worden voor het woon-werkverkeer. Of de reiskosten kunnen aangevuld worden tot een bedrag van 19 cent per kilometer, ongeacht de reisafstand. Ook is het mogelijk meer verlof bij te kopen, verlofdagen terug te verkopen aan de universiteit of een gedeelte van het huidige verlof in te ruilen voor een langere ‘werkvrije’ periode later.