Het Strategisch Plan

Voor u ligt het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. Dit is waar we ons de komende jaren op richten om onze missie uit te voeren en optimaal te werken aan een betere wereld. We kunnen dat alleen doen als we de krachten bundelen, in- en extern. Als we naast ambitie, deskundigheid en daadkracht ook een open houding aan de dag leggen. We willen onze kennis delen en samen met anderen bijdragen aan het wetenschappelijke proces en de maatschappelijke uitdagingen van nu en straks.

Dit plan is tot stand gekomen in de periode dat de coronacrisis toesloeg. In maart 2020 moesten we plotsklaps omschakelen van discussies in werkgroepen en 24-uursessies naar online uitwisseling. De manier waarop we dit samen hebben gedaan tekent de veerkracht van onze organisatie. Wij, decanen en College van Bestuur zijn geraakt door de onvoorstelbare betrokkenheid van docenten, onderzoekers, collega’s uit de ondersteunende diensten en studenten. 

De manier waarop we dit samen hebben gedaan tekent de veerkracht van onze organisatie.

De COVID-19-crisis maakte snel duidelijk dat onze missie en visie staan als een huis. Juist door over grenzen van disciplines en landen samen te werken bij het onderwijs en onderzoek, kunnen we bijdragen aan een adequate mondiale respons op issues zoals COVID-19, en werken aan de benodigde maatschappelijke duurzame reset in plaats van restart. Bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken staat hoog op onze langetermijnagenda. Dit plan bouwt daarom voort op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren. Er is alle reden voor –en behoefte aan– continuïteit.

Bij de manier waarop we onze missie in de praktijk brengen, moeten we natuurlijk wel constant aanpassen aan de veranderende omstandigheden – waaronder COVID-19. Aanpassingen zijn verkend en uitgewerkt met een groot aantal studenten, collega’s, alumni en externe partners. Met hun hulp hebben we een scherpe focus aangebracht, en tegelijk de blik soms wat verder gericht dan de komende vier jaar. 

Bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken staat hoog op onze langetermijnagenda.

De rode draad van het Strategisch Plan is dat we vol inzetten op openheid: dat zit in het DNA van onze instelling. Met Open Science brengen we deze openheid tot volle wasdom. Dat betekent wetenschap beoefenen vanuit een integrale visie op de relatie met de maatschappij en de ontwikkelingen om ons heen. Daarvan moet ons onderwijs doordrenkt zijn. Dat is ook bepalend voor de manier waarop we onderzoek doen en met resultaten omgaan.

Met Open Science brengen we openheid tot volle wasdom.

Openheid is ook een sleutelwoord bij onze inspanningen voor diversiteit van mensen en perspectieven in onze gemeenschap en de wijze waarop we willen samenwerken, communiceren en onze academische cultuur willen transformeren. We gaan voor teamwerk, waarin ieder op zijn eigen manier kan bijdragen en floreren.

In de volgende hoofdstukken nemen we u mee in onze analyse van wie wij zijn en van de uitdagingen om ons heen. Daarna beschrijven we onze strategie voor de komende jaren in vijf leidende principes. Deze vijf pijlers worden vertaald naar concrete ambities voor de organisatie, voor ons onderwijs en voor ons onderzoek. Tot slot treft u de plannen van de faculteiten aan waarin zij hun facultaire doorvertaling en koers schetsen. 

We zien ernaar uit de open dialoog voort te zetten.

Wij gaan onze ambities realiseren en rapporteren jaarlijks over de voortgang. Voor nu willen wij iedereen die heeft meegedacht heel erg hartelijk bedanken voor de tomeloze inzet. We zien ernaar uit de open dialoog voort te zetten. Laten we onze kennis blijven delen!

Decanen en College van Bestuur

Strategisch Plan 2025

Leeswijzer

We gebruiken in dit strategisch plan de term ‘multidisciplinair’. Vanuit multidisciplinariteit realiseren we verschillende vormen van samenwerking, zowel tussen medewerkers uit verschillende disciplines als met de samenleving. Deze verbinding kan ook interdisciplinair en transdisciplinair zijn.