Facultaire delen van het Strategisch Plan

De faculteiten maakten een doorvertaling van de universitaire koers voor de komende jaren.

In de facultaire delen beschrijven de faculteiten de ambities voor hun organisatie, voor onderwijs en onderzoek. Met eigen accenten, ingebed in het universitaire strategische plan.