De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld

De Universiteit Utrecht is een brede Nederlandse én internationale universiteit. Toonaangevend onderzoek voedt ons innovatieve onderwijs. De universiteit heeft een sterke band met haar omgeving, in het bijzonder met de stad en regio Utrecht. Onze universitaire wortels reiken tot diep in het verleden.

Een betere wereld
In honderden containers bootsen Utrechtse plant- en bodemecologen natuurlijk grasland na en onderzoeken hierin het effect van een veranderend klimaat in combinatie met verlies van biodiversiteit. Het UU BioCliVE-onderzoek is uniek in omvang en looptijd.

We vormen een hechte gemeenschap, verbinding vinden we belangrijk. Publieke waarden zoals gelijkheid, diversiteit, inclusie, openheid, toegankelijkheid en wederzijds respect zijn het vertrekpunt voor onze strategie en activiteiten. Betrokken studenten, medewerkers en alumni dragen ons gedachtengoed verder.

Het onderwijs van de Universiteit Utrecht is modern, persoonlijk, van hoge kwaliteit en continu in ontwikkeling. Studenten vinden bij ons een uitdagend studieklimaat, passend bij hun ambities en talenten. Onze studenten zijn onderzoekend, creatief, kritisch en ondernemend. We hebben bijzondere aandacht voor onze docenten en voor het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovatie, in een omgeving die in toenemende mate inclusief en internationaal is.

Een topuniversiteit slaat wereldwijd haar vleugels uit, is sterk geworteld in de regio en werkt aan een duurzame wereld.

Anton Pijpers onderaan trap
Anton Pijpers
Voorzitter van het College van Bestuur

Een groot aantal Utrechtse onderzoeksgroepen behoort tot de wereldtop in hun vakgebied. De Universiteit Utrecht concentreert haar multidisciplinaire onderzoek in vier thema’s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. De Universiteit Utrecht participeert in regionale, nationale en internationale consortia die thematisch en actueel onderzoek doen naar maatschappelijke thema’s.

We zijn overtuigd van een multidisciplinaire en wetenschappelijke aanpak als sleutel tot inzichten en oplossingen.

Wij zien dat complexe vraagstukken niet vanuit één perspectief kunnen worden opgelost. We zijn overtuigd van een multidisciplinaire en wetenschappelijke aanpak als sleutel tot inzichten en oplossingen. Samen gaan we de wereld duurzaam verbeteren.

Missie en visie

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld.

Onze afgestudeerden hebben de kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerken maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.

De kernwaarden ambitie, inspiratie, betrokkenheid en onafhankelijkheid vormen de basis voor onze universitaire gemeenschap.

De faculteiten en het Strategisch Plan

De faculteiten maakten een doorvertaling van de universitaire koers voor de komende jaren. In de facultaire delen beschrijven de faculteiten de ambities voor hun organisatie, voor onderwijs en onderzoek. Met eigen accenten, ingebed in het universitaire strategische plan.

Strategisch Plan 2025