Hoe kwam het plan tot stand?

Hoe de universiteit in de periode 2016 - 2020 wilde bijdragen aan een betere wereld is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020. Dit plan liep af in 2020. Het Strategisch Plan 2025 bouwt voort op het eerdere plan en bundelt voor het eerst de universitaire strategie en de bijbehorende facultaire ambities en speerpunten. Zo zie je in één oogopslag hoe universitaire en facultaire strategie en ambities samengaan en welke accenten per faculteit worden gelegd.

Van zes thema's naar vijf pijlers

Vanuit zes thema’s is verkend wat we in de toekomst verder nodig hebben: fostering talent, academic community, university & society, global university, multidisciplinarity en digital university. Aspecten zoals diversiteit, duurzaamheid en open science lopen dwars door deze thema’s heen.

Tijdpad en overzicht dialoog Strategisch Plan

Wat gebeurde wanneer?

Oktober en november 2019 zijn benut voor het maken van een omgevingsanalyse en het verzamelen van analyses en rapporten, bijvoorbeeld over maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst van onderwijs.

Vervolgens zijn de thema’s verder verkend door divers samengestelde studiegroepen van medewerkers en studenten. Eind januari 2020 ontstonden zo de eerste contouren van het nieuwe plan in de vorm van een houtskoolschets. Deze ambities legden de basis voor de vijf pijlers die de Universiteit Utrecht in de conceptversie van het nieuwe Strategisch Plan heeft verwerkt.

Aansluitend was er een periode van toetsing en dialoog. In deze fase werden de ambities besproken en aangescherpt met studenten, medewerkers en externe betrokkenen zoals alumni en strategische partners. Bovendien werden de bijbehorende facultaire ambities en speerpunten benoemd. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom corona is de fase van toetsing en dialoog verlengd tot en met september 2020. Zo is er tijd ingebouwd voor reflectie en vertragingen. Hierna volgde een fase van besluitvorming, inclusief afstemming met de universiteitsraad en de faculteitsraden.

In december 2020 is het plan afgerond. Begin 2021 is gestart met de uitvoering.