Wilfried van Sark

Binnen de UU is alle expertise verenigd om deze energierevolutie te sturen

Prof. dr. Wilfried van Sark

Een ‘liberalising’ van de elektriciteitsvoorziening

“Fotovoltaïsche zonne-energie (zonnestroom) wordt steeds goedkoper en zal in toenemende mate door individuele huishoudens worden toegepast. Dat zal leiden tot een vergaande ‘liberalising’ van de elektriciteitsvoorziening: centrale opwekking wordt vervangen door decentrale opwekking met zonnestroom.

Het elektriciteitssysteem moet worden aangepast

Dat betekent dat het huidige elektriciteitssysteem moet worden aangepast. Slimme netten gaan ontwikkeld worden, waarin elektronen heen en weer gaan, consumenten worden prosumenten, en ICT gaat een essentiële rol spelen in energiemanagement. Binnen de Universiteit Utecht is alle expertise verenigd om deze energierevolutie te sturen.”

Wilfried van Sark, Hoogleraar Integration of Photovoltaic Solar Energy​