Jorien Vonk

Ieder nieuw opgelost puzzelstukje is belangrijk

Dr. Jorien Vonk

Effect van ontdooiende permafrost in poolgebieden op klimaat

Omzetting Yedoma in broeikasgassen

Jorien Vonk doet onderzoek naar Yedoma. Dit is een hele oude vorm van permafrost, die net zoveel koolstof bevat als al de levende biomassa op aarde. Deze afzettingen in Siberië zijn al tienduizenden jaren bevroren, sinds de laatste ijstijd.

De huidige klimaatverandering, die versterkt optreedt in Arctische gebieden, zou dit kunnen veranderen en zou ontdooiende Yedoma kunnen omzetten in broeikasgassen.

Effect is sterker dan gedacht

Eerdere experimenten die Jorien Vonk in Siberië heeft gedaan, laten zien dat de afbraak van ontdooiend Yedoma heel snel lijkt te gaan. Het is alleen nog onduidelijk hoe snel precies en op welke schaal. “Ik ga met behulp van isotopen kijken naar hoeveel Yedoma er vrijkomt in rivieren en kustzeeën in Noord-Oost Siberië.

Door de hoge leeftijd en de manier waarop deze permafrost is ontstaan, is de isotoop-vingerafdruk (van waterstof-, zuurstof-, en koolstofisotopen) van Yedoma heel anders dan moderne bodems en vegetatie. Door organisch materiaal in rivieren en kustzeeën te meten, kan ik zien hoeveel Yedoma er vrijkomt en hoe snel het wordt afgebroken.” Een onlangs gepubliceerd artikel van Jorien in Nature laat zien dat erosie van Yedoma langs de Siberische kust veel sterker is dan we eerst dachten, en dat daarnaast ook de omzetting naar het broeikasgas CO2 veel hoger is.

Oplossen van een puzzelstukje

Onze kennis over poolgebieden en de manier waarop zij ons klimaat beïnvloeden, is nog ontoereikend. De versterking van het broeikaseffect door het vrijkomen van onder andere CO2 uit de dooiende permafrost, is daardoor nog onduidelijk. “Ieder nieuw opgelost puzzelstukje is daarom belangrijk en helpt ons om in te schatten wat er gaat gebeuren.”

Dr. Jorien Vonk is onderzoeker Geochemie. Ze ontving in juli 2012 een Veni-subsidie van 250.000 euro.