Caroline Slomp

De rol van fosfaatbegraving in het herstel van dode zones in de zee
Prof. dr. ir. Caroline Slomp

Begraven van fosfaat in de zeebodem, in de vorm van mineralen, kan zorgen voor een herstel van zuurstofloze, “dode” zones in de zee. Hiermee kunnen op plekken waar nu alleen bacteriën te vinden zijn vissen en bodemdieren terugkeren. Dit is belangrijk, want in veel kustwateren is steeds minder zuurstof aanwezig.

Voedingsrijk milieu voor algen

De oorzaken voor de ontwikkeling van die dode zones zijn bekend: voedingstoffen uit afvalwater en mest lekken de zee in en stimuleren algengroei. Als de algen afsterven, naar de bodem zakken en beginnen te ontbinden verbruiken ze zuurstof. Tijdens het ontbindingsproces komen de voedingstoffen vrij die opnieuw door algen gebruikt kunnen worden bij hun groei. Zo ontstaat een voedingsrijk milieu, dat zichzelf via een vicieuze cirkel in stand houdt. Ontsnappen kan alleen als de voedingstoffen definitief uit het water worden verwijderd.

Het doel: een gezonde zee

Caroline Slomp bestudeert samen met verschillende collega's hoe de voedingstof fosfaat in de vorm van mineralen in de zeebodem kan worden vastgelegd. Dit natuurlijk mechanisme voor het begraven van fosfaat kan de vicieuze cirkel in dode zones doorbreken. Deze kennis kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van plannen voor het herstel van dode zones in de zee.

Caroline Slomp is Hoogleraar Mariene Biogeochemie en ontving in 2011 een ERC Starting Grant. In 2014 ontving zij tevens de prestigieuze NWO Vici Vernieuwingsimpuls.