Collaboration, Innovation and Leadership

Onder leiding van prof. dr. Albert Meijer en prof. dr. Paul ’t Hart doen we onderzoek naar nieuwe patronen van samenwerking, coproductie en leiderschap, gericht op het op eigentijdse wijzen boeken van resultaat (‘performance’) en het realiseren van publieke waarde. Gevoed door maatschappelijke transities, inclusief vergaande technologische innovaties, worden overheid-burger alsmede publieke dienstverlener-cliëntrelaties vergaand beïnvloed. Publieke actie ontstaat mede via nieuwe interacties niet alleen tussen publieke organisaties  maar ook met burgers en bedrijven. Patronen van publieke en sociale innovatie spelen daar op in. Die kunnen betrekking hebben op onderscheiden domeinen, zoals politie en justitie, maar ook op plekken waarin innovaties, hervormingen en samenwerkingen samenkomen, zoals ‘smart cities’. Leiderschap is en blijft cruciaal, maar neemt ook nieuwe vormen aan – meer gedistribueerd, en meer ‘public value’ georiënteerd. Publiek en vooral ambtelijk handelen richt zich op maatschappelijke meerwaarde en neem nieuwe vormen aan. Het wordt ambtelijk vakmanschap 3.0.

Betrokken onderzoekers: prof. dr. Albert Meijer, prof. dr. Paul ’t Hart, dr. Karin Geuijen, dr. Ank Michels, dr. Femke van Esch, dr. Scott Douglas, drs. Tom Overmans, Hidde van Overvest MSc.