Contactpunt onderzoek Jehova's Getuigen

Recent is er veel aandacht voor mogelijk seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehova’s Getuigen. Hier doen wij onderzoek naar. Wij doen dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij doen dit als onafhankelijke onderzoekers, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Via het electronisch contactpunt kon u uw ervaringen met seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen met ons delen. Dit contactpunt was open van maart tot juni en is op 1 juni 2019 gesloten.

Alle informatie die we binnen dit contactpunt hebben verkregen wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden gedeeld met de gemeenschap van Jehova's Getuigen of andere partijen.
 

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets anders delen met de onderzoekers? Om direct contact op te nemen met het onderzoeksteam kunt u mailen naar contactpuntjehovasgetuigen@uu.nl.

Tot 1 juni 2019 konden leden en voormalige leden van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen hun ervaring met seksueel misbruik delen met de onderzoekers via het elektronische contactpunt. Alle verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er met de door u gegeven informatie?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij de informatie die u via dit contactpunt deelt niet naar buiten brengen. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw informatie om zicht te krijgen op de manier waarop er binnen de Jehova’s gemeenschap wordt omgegaan met seksueel misbruik. Dit inzicht wordt beschreven in een rapport. Het rapport wordt zo geschreven dat de informatie niet herleidbaar is naar u of naar andere individuen.

Let op: wij behandelen zelf geen meldingen van seksueel misbruik. Het delen van informatie via het contactpunt houdt dus niet in dat u een officiële melding maakt. Wanneer u melding wilt doen van een strafbaar feit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de politie.
 

Het onderzoek

Wij doen onderzoek naar de ervaringen met seksueel misbruik van personen die lid zijn (geweest) van de Jehova’s Getuigen gemeenschap. Ook onderzoeken we in hoeverre slachtoffers bereid zijn aangifte te doen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van ons onderzoek is om de ervaringen met seksueel misbruik van personen die lid zijn of lid waren van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen in kaart te brengen. Zo onderzoeken wij op welke manier de geslotenheid in de gemeenschap van Jehova’s Getuigen bijdraagt aan het al dan niet melden van ervaringen met seksueel misbruik. Ook onderzoeken wij de wijze waarop wordt omgegaan met personen die melding doen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap. We bestuderen ook reeds verrichte onderzoeken over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen en vergelijkbare gemeenschappen.

Hoe doen wij onderzoek?

Wij verzamelen op verschillende manieren informatie om een zo goed mogelijk beeld te vormen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen en de manier waarop met meldingen en melders wordt omgegaan binnen de gemeenschap.

Wat wij doen:

 1. Informatie over voorvallen van seksueel misbruik die mensen via dit contactpunt met ons delen zorgvuldig bestuderen.
 2. Interviews houden met personen die lid zijn of lid waren van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.
 3. Interviews houden met de Stichting Reclaimed Voices en met het bestuur van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.
 4. Analyseren van eerder uitgevoerde internationale onderzoeken naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen en vergelijkbare gemeenschappen.

Rapport

Wij gebruiken de verzamelde informatie om inzicht te krijgen in seksueel misbruik, hoe dit wordt behandeld, en wat de aangiftebereidheid is onder leden en ex-leden van de Jehova’s Getuigen in Nederland. Dit inzicht wordt beschreven in een rapport. Het rapport wordt zo geschreven dat de informatie niet herleidbaar is naar individuen met wie wij contact gehad hebben. Als dat niet mogelijk is, wordt met u overlegd of meer concrete informatie in het rapport mag worden opgenomen.

Het rapport wordt medio november/begin december 2019 aangeboden aan het WODC. Na vier tot zes weken zal het rapport openbaar gemaakt worden.

Planning

 • December 2018 – start onderzoek
 • Februari 2018 – opening contactpunt
 • Juni 2019 – sluiting contactpunt
 • November/december 2019 – eindrapportage
   
De onderzoekers

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan onderzoekers van de Universiteit Utrecht de opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren.

Het team van onderzoekers bestaat uit drie leden:

 • Prof. dr. Kees van den Bos (projectleider)
 • Dr. Marie-Jeanne Schiffelers (uitvoerend projectleider)
 • Dr. Stans de Haas (expertadviseur)
 • Dr. Michèlle Bal (onderzoeker)
 • Isa Bertram MSc (junior onderzoeker)

De onderzoekers werken niet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid of het WODC. U kunt er op vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die u verstrekt. De onderzoekers voeren ook gesprekken met partijen zoals het bestuur van de Jehova’s Getuigen en de Stichting Reclaimed Voices, maar zullen onder geen beding de informatie die u via het contactpunt met hen delen. De onderzoekers brengen de ervaringen die u heeft gedeeld niet naar buiten. Ook nemen de onderzoekers geen informatie in het rapport op die herleidbaar is naar u of andere personen. De onderzoekers delen uw gegevens niet met derden.

Het onderzoeksteam wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie en wordt ondersteund door USBO advies, onderdeel van de Universiteit Utrecht.
 

Hulp en ondersteuning

Wij realiseren ons  dat het delen van uw ervaringen veel impact kan hebben. Slachtofferhulp Nederland helpt u eventueel met het doen van een melding of biedt hulp na het doen van een melding. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900-9999001 en www.verbreekdestilte.nl. In het informatiedocument van Slachtofferhulp Nederland kunt u meer informatie vinden over wat deze organisatie voor u kan betekenen.