Terugblik op Professional Performance Dialoog 24 september 2021

De verbindende opdracht van kenniswerkers in professionele organisaties is er een van zorgvuldig 'tussen de linies' opereren

Het focusgebied Professional Performance organiseert met enige regelmaat een Professional Performance dialoog. Tijdens deze dialoog gaan onze experts op locatie in gesprek met studenten en professionals uit de praktijk. Op 24 oktober vond een dialoog plaats ter gelegenheid van de promotie van Teun Meurs. Het thema van zijn proefschrift is de veranderende professionaliteit van politieagenten met een focus op verbindend handelen.

Mirko Noordegraaf, hoogleraar publiek management aan de faculteit REBO en promotor van de promovendus, trapt af met een korte uiteenzetting over en reflectie op de highlights uit het proefschrift.

Vervolgens is het woord aan de 3 experts, die ieder vanuit hun eigen vakgebied reflecteren op de bevindingen uit het proefschrift. 

Bert Jan Kreulen, beleidsadviseur bij de politie Amsterdam en participant in het onderzoek van Teun geeft een inkijkje in de cultuur bij de politie en schetst hoe de kenniswerker opereert of moet opereren om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ook daadwerkelijk daar komt waar de besluiten genomen worden. Opereren tussen de linies is wat zij voortdurend doen: aftasten op welk moment en op welke plaats beschikbare kennis bruikbaar is.

Vervolgens schetst Karine van het Land, arts Maatschappij en Gezondheid, hoe de kenniswerker in de zorg eigenlijk tegen dezelfde issues aanloopt. Wat in de praktijk nodig is komt niet altijd overeen met wat je in je opleiding leerde. Het interne proces vraagt veel energie. Tegelijk wordt ook resultaat verwacht. Het waarmaken van die verwachtingen vraagt grote inzet en specifieke verbindende competenties. Competenties die in de opleiding (nog) niet geleerd worden. Actieonderzoek kan helpen om leerbehoeftes van professionals in kaart te brengen.

Wieger Bakker, hoogleraar Maatschappijgericht Hoger Onderwijs verbonden aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) en sinds 1 december 2018 decaan Lifelong Learning voor de Universiteit Utrecht gaat vervolgens nader in op hoe en wanneer professionals deze competenties moeten aanleren. De rol die Onderwijs voor Professionals daarbij kan nemen is het organiseren van leernetwerken.

Hierna volgt een interessante gedachtewisseling met de deelnemers aan deze dialoog. De dialoog wordt gemodereerd door Jan-Luuk Hoff, promovendus bij Universiteit Utrecht en adviseur bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Wil je meer weten over die over het onderzoek van Teun, luister dan naar de podcast (zie link op deze pagina) waarin naast Bert Jan Kreulen ook een andere participant aan het onderzoek te horen is. Uiteraard komt Teun ook zelf aan het woord.