Oraties

Een digitale lezingenreeks met oraties, afscheidsredes en gelegenheidsredes die voor wat betreft de thematiek binnen het domein van het focusgebied Professional Performance vallen.

 

Marieke van der Schaaf

CAREDUCATION

Oratiedatum: 17 januari 2020

Leerstoel: Research and Development of Health Professions Education

 

Wilmar Schaufeli

Mentale energie en werk; Een persoonlijke balans

Afscheidscollege: 7 november 2019

Emeritus hoogleraar arbeids-en organisatiepsychologie