Ontwikkeling van expertise

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. In het onderzoeksproject Adapt at Work onderzoeken we de ontwikkeling van de expertise die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd. Verschilt dit tussen domeinen? Hoe kunnen we dit meten? Welke onderwijskundige interventies werken? Hoe geven we leerwerkomgevingen en leertrajecten vorm die deze ontwikkeling ondersteunen? En hoe kunnen we dit integreren in het hoger onderwijs?

Adapt at Work is een 3,5 jaar durend onderzoek waarin een consortium, bestaande uit 6 hogescholen en 5 universiteiten, samenwerkt om erachter te komen wat werkt, voor wie, hoe en onder welke omstandigheden.