Open online cursus

Als we verwachten dat mensen proactief zijn, verantwoordelijkheid nemen en gericht zijn op het leren van en met elkaar, dan is inspirerend en ondersteunend leiderschap onontbeerlijk.

Introductie

Het werk van professionals zoals artsen, dierenartsen, rechters, leraren, maatschappelijk werkers en accountants is aan het veranderen. Veranderende behoeften van klanten, klanten of patiënten, nieuwe technieken, maar ook fiscale en budgettaire restricties, de vraag naar meer transparantie, politieke druk, een veranderende maatschappelijke positie en een verminderd vertrouwen - dit alles daagt professionals uit om te reageren. Er lijkt een toenemende mismatch te zijn tussen de professionals en hun huidige werkvelden enerzijds en de verwachtingen van het publiek en de werkomgeving van de professionals anderzijds. Aanpassing van werkmethoden en bedrijfsmodellen zal niet langer voldoende zijn. De veranderende context vraagt om een paradigmaverandering en meer diepgaande veranderingen voor professionals.

Het aangaan van deze uitdagingen vereist een dieper begrip en inzicht in de achtergronden en betekenis van deze veranderende context en de impact ervan op de professional. Dit geldt niet alleen voor de professionals zelf, maar ook voor studenten in opleiding voor deze beroepen en voor hen die werken met professionals in professionele organisaties.

Interdisciplinaire benadering

Door de uitdagingen vanuit een interdisciplinair perspectief te bekijken, is de deelnemer aan deze cursus in staat om het grotere plaatje te zien. De cursus biedt een overzicht van hoe de informatietechnologie, de opkomst van het management en de maatschappelijke, culturele en demografische veranderingen het werk van professionals hebben beïnvloed en professionals dwingen om te reageren. Naast een diepgaand begrip van deze uitdagingen wordt een routekaart opgesteld voor een ander perspectief, een paradigmaverschuiving en een weg vooruit.

Cursusontwerp

De cursus is ontwikkeld door het interdisciplinaire onderzoeksdomein Professional Performance van de Universiteit Utrecht. De scope van de cursus verandert van een macro- naar een microperspectief, en van een sociologische en historische visie op maatschappelijke ontwikkelingen naar het perspectief op verandering van de individuele professional.

Week 1           Professions in transition

Week 2           Control and empowerment of professionals

Week 3           Quality control and competence

Week 4           Organisation and leadership of professional work

Week 5           Professional motivation and well-being

Week 6           Lifelong learning

Deze cursus staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in maatschappelijke verandering, in professioneel werk, het werken met professionals, beleidsvorming, en hoe professionals denken, handelen en floreren.

Niveau: Intermediair

Studiebelasting: 6 weken studie, 3-4 uur/week

Taal: Engels

Resultaat: deze cursus biedt een cursus certificaat (€ 43)

De cursus is geaccrediteerd door:

- het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) van de KNMG GAIA

- het Accreditatie Bureau PE-Veterinair

Schrijf je nu in