Organiseren van- en leiding geven aan professionals

Onderzoek en onderwijs in dit thema houden verband met de consequenties die veranderingen in de samenleving hebben voor de verbanden waarin professionals hun taken uitvoeren. Binnen dit thema gaat het om de aard van die veranderingen en hoe in die nieuwe verbanden leiding te geven aan het werk en de ontwikkeling van professionals.  

Dit thema wordt geleid door prof.dr. Wieger Bakker