Over ons Professional Performance

Professional Performance is sinds 2014 een focusgebied van de Universiteit Utrecht. Het focusgebied doet interdisciplinair onderzoek naar de transities die plaatsvinden in professioneel werk en hoe professionals geholpen kunnen worden om op deze veranderingen te anticiperen. De focus ligt vooral op veelzijdige professionale werkvelden, zoals de medische, diergeneeskundige, juridische, onderwijskundige en financiële velden. Deze velden worden niet alleen op theoretisch, als ook op praktisch niveau bekeken. De deelnemende faculteiten doen dan ook niet alleen maar onderzoek naar professionals, maar leiden zelf ook de professionals op, wat maakt dat de faculteiten direct en indirect het toekomstige professionele werkveld vormgeven.