Onderzoek Professional Performance

Concepteel model

Figuur 1. Professional performance: conceptueel model

Binnen het focusgebied wordt gebruikgemaakt van drie variabelen die tevens dienen als pilaren van het focusgebied. Deze drie zijn:

  1. Context: maatschappelijke en organisatorische veranderingen.
  2. Professionals: professionele werkveld, routines, competenties, professioneel werken.
  3. Performance: kwaliteit van diensten, resultaten, motivatie/welzijn.

Het CPP model in figuur 1 maakt de relatie tussen de drie pilaren zichtbaar. De assen die de relatie tussen de variabelen 'context', 'professionals' en 'performance' symboliseren, bieden de mogelijkheid tot het doen van onderzoek naar de consequenties van die variabelen zijn op het professionele werk.   

Uit de drie variabelen, 'context', 'professionals' en 'performance', zijn zes kernvragen voortgekomen. Deze zes vragen zijn:

  1. Hoe ontwikkelen professionele werkvelden zich en hoe ontwikkelt professionalisme zich daarbinnen?
  2. Hoe controleren professionele werkvelden hun leden en hoe zetten zij hun leden in hun kracht?
  3. Hoe beïnvloeden normen en routines professionals en professioneel werk?
  4. Hoe organiseren en leiden professionals professioneel werk?
  5. Hoe gaan professionals om met werkdruk en hoe blijven ze gemotiveerd?
  6. Welke competenties hebben professionals nodig om prestaties te leveren?