Deelnemende faculteiten

Deelnemende faculteiten

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Geesteswetenschappen