Betekenisvolle inzet van oudere medisch specialisten

Professional performance en betekenisvolle inzet van oudere medisch specialisten
dr. Eva Knies i.s.m. prof. dr. Peter Leisink, prof. dr. Margriet Schneider, dr. Liesbeth van Rensen, prof. dr. Toon Taris

Met de verhoging van de pensioenleeftijd staan academische ziekenhuizen voor de uitdaging om oudere medisch specialisten een productieve prestatie te laten leveren die ook voor henzelf betekenisvol is. Medisch specialisten vertegenwoordigen het klassieke type hoogopgeleide professionals. Toch zijn er redenen om vanuit het perspectief van de organisatie en vanuit het perspectief van de individuele professional onderzoek te doen naar de professional performance en blijvende betekenisvolle inzet van oudere medisch specialisten. Deze redenen hangen samen met de complexer geworden organisatie, de fysieke en mentale belasting van medisch specialisten en het feit dat medisch specialisten het menselijk kapitaal van een ziekenhuis zijn waarin veel is geïnvesteerd, die moeilijk om te scholen zijn en voor wie de mogelijkheden voor horizontale mobiliteit beperkt lijken.

Vermoed wordt dat er binnen de groep oudere medisch specialisten (45 jaar en ouder) aanzienlijke verschillen bestaan. Die verschillen kunnen te maken hebben met persoonlijke kenmerken (leeftijd, vitaliteit, belastbaarheid, weerbaarheid, etc.), met kenmerken van het werk en de organisatie (snijdende en schouwende specialismen, relatie met collega’s, steun van leidinggevenden, HRM-beleid, etc.) en met verwachtingen en houdingen (ten aanzien van het moment van uitdiensttreding, het zich blijven ontwikkelen, etc.).

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat zijn mogelijkheden en voorwaarden voor een productieve professionele inzet van oudere medisch specialisten die bijdraagt aan de performance van academische ziekenhuizen en die persoonlijk betekenisvol is voor oudere medisch specialisten zelf?