De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

81 - 100 van 137 resultaten

Land Degradation and Remote Sensing

We investigate the impact of global change and human activities: will hazards occur more often and more severe in the future? Our aim is to quantify and forecast natural hazards and to advice in the development of sustainable land management options.

Literatuur

De onderzoeksgroep Literatuur brengt verschillende aspecten van ons literaire heden en verleden in kaart.

Manteldynamica

De Manteldynamicagroep onderzoekt hoe geodynamische processen van de aardmantel in verband staan met de tektonische evolutie van de aardkorst en de vervorming van het aardoppervlak.

Mathematisch Instituut

Het doel van dit instituut is op het hoogste niveau onderzoek te doen binnen zoveel mogelijk kerngebieden van de wiskunde, zowel in de zuivere als de toegepaste wiskunde.

Media en performance

De onderzoeksgroep Media en performance richt zich op het medialandschap en de wereld van de performatieve kunst in heden en verleden.

Medicinale Chemie en Biochemie

Deze vakgroep richt zich op het ontwerp, chemo- of biosynthese van verbindingen met biologische of (potentiële) medicinale toepassingen en de interactie met hun receptoren.

Membraanbiochemie en Biofysica

Het onderzoek in deze vakgroep is gericht op biologische membranen.

Mensenrechten

SIM is het expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) biedt internationaal georiënteerd onderwijs, voert interdisciplinair onderzoek uit en organiseert vele activiteiten op het gebied van de rechten van de mens.

Methoden en statistiek

Binnen dit zwaartepunt ontwikkelen we methodologische en statistische technieken ten behoeve van het sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Metingen en Analyses

Deze vakgroep onderzoekt elliptische flow, parton-energieverlies en productie van zware quarks en directe fotonen.

Microbiologie

Het onderzoek in deze vakgroep is gericht op het begrijpen van de mechanismen betrokken bij uitscheiding van eiwitten en de rol van uitgescheiden eiwitten in bacteriële membraanbiogenese en schimmelgroei en -ontwikkeling.

Middeleeuwse cultuur

Het Utrechtse onderzoek en onderwijs op het gebied van de Middeleeuwen is gebundeld in het Utrecht Centre for Medieval Studies (UCMS).

Milieuwetenschappen

Gaining insight into how the terrestrial system (including terrestrial freshwater) influences and responds to such global changes is the core of our work.

Moleculaire Plantfysiologie

Deze vakgroep onderzoekt signaaltransductiemechanismen gemedieerd door suiker, licht of hoge temperatuur, en bestudeert hoe deze plantengroei beïnvloeden.

Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging

Het Montaigne Centrum van Rechtsgeleerdheid bundelt expertise op het terrein van rechtspleging en conflictoplossing. Onderzoek vindt plaats vanuit juridische, rechtstheoretische, sociaal-psychologische en criminologische invalshoek.

Morfologie en morfodynamiek van rivieren en delta's

We study the processes that sculpt the landscapes of alluvial fans, rivers and floodplains, deltas and estuaries, operating on time scales of single floods to centuries.

Multidisciplinaire Economie

Onderzoeksprogramma van U.S.E. Research Institute met als belangrijke thema's: arbeidsmarkt van de toekomst, gedrag en besluitvorming, ondernemerschap, duurzame financiering en duurzaamheid & economische ontwikkeling.

Muziek

De onderzoeksgroep Muziekwetenschap bestudeert muziek en de culturele betekenis daarvan in uiteenlopende perioden en culturen.

Natuur- en Scheikunde van de Atmosfeer

Deze vakgroep beheert een groot atmosferische chemie-laboratorium, om gedetailleerd onderzoek te kunnen doen naar de productie- en verwijderingsprocessen van de atmosferische bestanddelen.

Pagina's