De aard van werk verandert; innovatie, digitalisering, en globalisering beïnvloeden het werkend bestaan van mensen. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. De maatschappij als geheel kan baat hebben bij deze verandering, maar tegelijkertijd kan er een tweedeling ontstaan (bijvoorbeeld op gebied van sekse, leeftijd, sociale klasse, of etniciteit) waarin sommigen meer profiteren dan anderen in hun werk, baankansen en werk-privé balans.

Het verbinden van wetenschap en maatschappij

Als Hub is het ons doel om nieuwe empirische en theoretische inzichten te ontwikkelen op het gebied van werk-gerelateerde maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd fungeren we als platform waar organisaties en wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken. Dit biedt beleidsmakers en bestuurders de kans wetenschappelijke kennis te vergaren en toe te passen.

De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over de oorzaken en consequenties van innovatie, globalisering op het werkend bestaan van mensen, organisatie, markten en publieke instellingen.  

Sluit aan bij de Hub

Als Hub streven we resultaten na die de maatschappij, werknemers, families en organisaties bij deze uitdagingen verder helpen. We nodigen u graag uit om aan te sluiten bij onze groep.

Als u interesse heft om aan te sluiten bij ons groeiende netwerk van beleidsmakers, professionals en wetenschappers, neem dan contact met ons op door Thomas Martens een bericht te sturen.

Nieuws

Robotarmen productielijn
14 februari 2019
Na 5 jaar verlaat ongeveer 8 procent van de werknemers het bedrijf als gevolg van automatisering, blijkt uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht.
Vrouw op bankje in station, trein rijdt voorbij
14 februari 2019
Jordy Meekes promoveert aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de gevolgen van baanverlies, lokale arbeidsmarkten en agglomeratievoordelen.
Jonge mannen met laptops buiten bij ochtendgloren
7 februari 2019
De arbeidseconoom van de Universiteit Utrecht is uitgenodigd als "fellow" bij NIAS-KNAW, een instituut voor onderzoekers in de sociale- en geesteswetenschappen.
RSS

Agenda

18
feb
18 februari 2019 12:45 - 13:45
Jordy Meekes zal zijn proefschrift Local labour markets, job displacement and agglomeration economies verdedigen aan de Universiteit Utrecht.
2
sep
2 september 2019 16:00 - 17:15
De viering van de Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit Utrecht vindt plaats op 2 september 2019 in de de Domkerk.
RSS

Institutions for Open Societies

Future of Work is een van de vijf nieuwe Hubs van het strategisch thema Institutions for Open Societies (IOS) van de Universiteit Utrecht. Het strategisch thema is een interdisciplinair onderzoeksgebied gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld. Binnen de IOS-Hubs worden excellent onderzoek en maatschappelijke thema's bijeen gebracht, door samenwerking van onderzoekers uit verschillende disciplines en maatschappelijke en private partners. Naast Future of Work zijn er de volgende IOS-Hubs: