Samenwerken

De Future of Work Hub is een interdisciplinaire groep van wetenschappers, organisaties en maatschappelijke partners. Als hub zien wij onszelf als een platform waar deelnemers verbonden worden en kunnen samenwerken rondom het thema hoe de maatschappij moet omgaan met de veranderende aard van werk.

Ons team betrekt partners bij onze onderzoeksactiviteiten en staat open voor vragen die in de maatschappij leven.

Als u wilt samenwerken met de hub, neem dan contact op met Thomas Martens:

Partners van Future of Work

Partner aan het woord:
 

Jan Nieuweboer is innovatiemanager bij Rabobank en leider van het Future of Work team daar. Hij vertelt waarom Rabobank samenwerkt met de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht.  

“Veranderingen op de arbeidsmarkt verlopen eerder exponentieel dan lineair. Waar werkenden eerder nog de tijd hadden om zich aan veranderingen aan te passen, verlopen die evolueren zaken nu sneller en met grotere gevolgen. Dat gebeurt in onze sector, maar ook bijvoorbeeld in retail. Banen veranderen, nieuwe typen werknemers zijn nodig. Wij leiden niet alleen werkenden op voor ons eigen bedrijf, maar voor de BV Nederland. Daarom is het belangrijk dat we de veranderingen bijbenen."

De onvoorspelbaarheid van de impact bij verandering, maakt onderzoek noodzakelijk

“De insteek van ons eigen onderzoek door bedrijfseconomen en Rabo Research is meestal puur economisch. Het gaat over werkgelegenheid, de conjunctuur, over trends in de bancaire- en verzekeringssector. Wij zien meerwaarde in de interdisciplinaire aanpak van de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht met inzichten uit verschillende vakgebieden. De vragen van morgen vragen naast een economische immers ook andere perspectieven om antwoorden te formuleren."

"Wat wij bij Rabobank niet onderzoeken, is de invloed van bijvoorbeeld blockchain op de vaardigheden die toekomstige medewerkers moeten hebben. Of wat de blockchain doet voor het vertrouwen dat medewerkers hebben in de eigen organisatie. Daar kan de hub wat voor ons betekenen en een partner voor ons zijn.”

Wat zou een concrete onderzoeksopdracht voor de hub kunnen zijn?

"Een analyse van informele netwerken bij Rabobank, getoetst aan de wetgeving van AVG/GDPR. Kortom: met aandacht voor privacy en ethiek. Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd of de hiërarchie en oude structuren in een online sociaal netwerk echt verdwijnen. Kunnen de juiste mensen elkaar makkelijker en sneller vinden voor een klus, ongeacht hun functie, meer vanuit een bepaalde rol? Kunnen we leiderschap herkennen binnen sociale netwerken en daarmee een kenmerk van nieuw leiderschap blootleggen?”

De belangen van het bedrijfsleven en van de wetenschap, gaan die wel goed samen?


"Wij willen als bedrijf beslissingen nemen die gebaseerd zijn op feiten, niet alleen op onze eigen hypotheses, dus we vinden het belangrijk dat er fundamenteel onderzoek wordt gedaan. We geloven in de kracht van de triple helix: overheid - onderwijs/onderzoek- bedrijfsleven en zien dat we daar als Rabobank een rol in hebben te spelen. Wetenschappers kunnen hier onderzoeksvragen ophalen en vanwege de grote schaal van ons bedrijf, is een interessante plek voor deelnemers aan een onderzoek. Op onze beurt, aanvaarden we dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek niet altijd het antwoord zijn op een vraagstuk dat wij willen oplossen. Een ongunstig antwoord kan beter zijn dan helemaal geen antwoord. Stel, we willen iets teweeg brengen en we vragen de wetenschap: aan welke knop moeten we daarvoor draaien? Het antwoord, met inzichten uit verschillende disciplines kan zijn dat je aan wel 15 knoppen moet draaien. Of dat draaien aan bepaalde knoppen geen enkel effect heeft. Dat is geen probleem. De meerwaarde van samenwerking met de wetenschap is, dat je blijft bijleren, dat je je strategie blijft bijschaven.”