Podcast Future of Work afleveringen 2022

Meer vrouwen in leidinggevende posities: Wat is het effect?

Jelle Lossbroek en andere sprekers in de studio

De verhouding in het aantal mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden en bestuurders is nog lang niet in evenwicht. Aan de geschiktheid van vrouwen voor topfuncties wordt onder Nederlanders volgens het CBS niet getwijfeld. Er wordt veelal gekeken naar hoe vrouwen naar de top kunnen doorgroeien. Waar echter weinig aandacht voor is, zijn de effecten als ze er eenmaal zijn? Hier doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar, onder meer in de Future of Work hub

Hoe beïnvloedt het een organisatie als er meer vrouwelijke leidinggevenden komen? Is dit een oplossing voor praktische problemen zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen? Hoe verandert een vrouwelijke leidinggevende de organisatiecultuur? In de studio spreekt presentator Glenn van der Burg met Jelle Lössbroek, postdoctoraal onderzoeker sociologie bij Universiteit Utrecht en verbonden aan de Future of Work hub. De mannen gaan in gesprek met dr. Margriet van Hek, universitaitr docent Radboud Social Cultural Research en Sociologie aan de Radboud Universiteit; en Mariëtte Turkenburg, voorzitter van Talent naar de Top.

Beluister de aflevering over vrouwelijke managers

LHBT+ talent grote kans voor werkgevers in krappe arbeidsmarkt

Deni Mazrekaj in de studio voor de Future of Work podcast

“Vertel ik het wel of vertel ik het niet?” Deze vraag houdt veel gay en transgender collega's bezig tijdens een sollicitatiegesprek of de eerste weken in een nieuwe baan. De emancipatie is allesbehalve voltooid en ongelijkheid is voor sommige mensen vaak voelbaar bij de zoektocht naar werk. In de Future of Work podcast vertelt Deni Mazrekaj assistant professor Sociologie aan de Universiteit Utrecht waar dit door komt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Een inclusieve arbeidsmarkt is belangrijk, hoe kunnen we dit bevorderen? En kunnen mensen uit de LHBTQI beweging hier zelf ook wat aan doen? Presentator Glenn van der Burg bespreekt het met zijn gasten, naast Deni Mazrekaj is dat ook Chantal van der Putten, voorzitter van Student Pride NL.

In de uitzending wordt gerefereerd naar de toolbox van Student Pride NL. Er is een Nederlandse versie en een English version. De in de uitzending genoemde oratie van Jojanneke van der Toorn kan je hier vinden.

Beluister de aflevering over LHBT+ op de werkvloer

Hoe lossen we het lerarentekort op?

Julia Penning de Vries, Fleur Veringa, Marius Bilkes en Glenn van der Burg

Als je kijkt naar scholen als werkgevers, valt er zeker wat te verbeteren wat betreft het behouden en aantrekken van leraren, zegt onderzoeker Julia Penning de Vries van de Universiteit Utrecht in de nieuwste Future of Work podcast. De Vries bestudeert people management en HRM in publieke organisaties met een focus op de onderwijssector.

"Het human resource beleid in het voortgezet onderwijs wordt steeds strategischer en dat is een goede ontwikkeling", zegt Julia Penning de Vries. De afstemming tussen HR-beleid en de organisatiedoelen gaat steeds beter. Een belangrijk struikelblok blijkt vaak de uitvoering, dat is de verantwoordelijkheid van leidinggevenden, teamleiders, midden management. "De steun van de leidinggevende is een hele belangrijke voorwaarde en voorspeller voor het feit of mensen bij een organisatie blijven of weggaan", zegt de Vries. 

Ze spreekt in deze uitzending samen met Fleur Veringa, beleidsadviseur lerarentekort in de VO-raad (Voortgezet Onderwijsraad) en Marius Bilkes van de Hybride docent. Het lerarentekort werd al lang geleden voorspeld, maar is nog altijd niet opgelost. Sterker nog, als we niets doen, dan wordt het tekort alleen maar groter. Wat is precies het probleem? Waarom kampen bijvoorbeeld veel docenten met burn-out klachten?  Hoe lossen we die problemen in het onderwijs op? Hoe maken we het vak van leraar aantrekkelijker?

Beluister de aflevering over het lerarentekort

Betaald huishoudelijk werk: hoe staat het met de arbeidsmarktpositie?

David de Kort

Veel mensen in Nederland hebben hulp in huis, voor klussen als schoonmaken, het onderhoud van de tuin, of het uitlaten van de hond. Hoe kun je het stelsel voor dienstverlening aan huis inrichten, zodat de positie van huishoudelijke werkers wordt versterkt? Dat is de onderzoeksvraag die onderzoekers van de Future of Work hub in opdracht van Instituut Gak uitvoeren. Het huidige stelsel is namelijk erg complex en brengt de nodige nadelen met zich mee.

Met behulp van innovatief, interdisciplinair onderzoek willen zij achterhalen welke maatregelen kansrijk en effectief zijn. Wat zijn de best practices? Hoe versterken we de positie van huishoudelijke werkers? Wat vinden huishoudelijke werkers daar eigenlijk zelf van? We hebben twee experts uitgenodigd die ons wat duidelijkheid komen geveven: Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht; en David de Kort, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Beiden zijn betrokken bij de Future of Work Hub.

Beluister de aflevering over betaald huishoudelijk werk

Kinderopvang: de haperende motor van de arbeidsmarkt

Mara Yerkes

Mara Yerkes, universitair hoofddocent interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, was te gast in een Future of Work podcastaflevering over arbeidsparticipatie, kinderopvang en personeelstekorten.

Door één pedagogisch professional in de kinderopvang kunnen zeven ouders aan het werk. Kinderopvang is de stille motor van de economie. Vanwege personeelstekorten hapert die motor echter. Het gevolg hiervan is onder andere grote onvrede binnen de branche en gigantische wachtlijsten voor gezinnen. Vanwege veel ziekteverzuim moeten kinderopvangcentra soms groepen noodgedwongen sluiten. Gekwalificeerd personeel is op de krappe arbeidsmarkt lastig te vinden.

Waarom willen niet meer mensen in de kinderopvang werken? Moeten meer ouders straks uitwijken naar informele kinderopvang? Of krijgen opa en oma het zwaarder te verduren? Wat voor effecten hebben de tekorten op de arbeidsparticipatie en rolverdeling binnen het gezin? In de studio verkennen Mara Yerkes, universitair hoofddocent interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht; en Monique Wittebol, voorzitter raad van bestuur Bink kinderopvang en vice-voorzitter van Branchevereniging maatschappelijk kinderopvang, antwoorden op deze vragen.

Beluister deze podcast over arbeidsparticipatie en kinderopvang

Doorwerken na de AOW, hoe kan het werken?

Joop Schippers, Marleen Dammen, Glenn van der Burg

Socioloog Marleen Damman en arbeidseconoom Joop Schippers praten in deze aflevering van de Future of Work podcast over langer doorwerken en pensioen.

Begin 2022 bereikte de ‘Spanningsindicator Arbeidsmarkt’ van het UWV een nieuw record. Voor het eerst was er sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Mogelijke oplossing van de tekorten, is dat mensen meer uren gaan werken en vooral voor parttimers. Daarvoor pleit onder andere werkgeversvereniging AWVN. Er zijn echter ook steeds meer AOW-ers die langer door willen werken. Wie zijn dat? Kan iedereen dat? Hoe moet je je daarop voorbereiden? Hoe pak je dat aan? In de studio zijn twee experts om deze vragen te beantoorden: Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie; en Marleen Damman, Universitair docent bij de afdeling Sociologie, beiden aan de Universiteit Utrecht.

Beluister deze aflevering over langer doorwerken

Helpt technologie het tekort aan docenten oplossen?

Presentator Glenn van der Burg en professor Hajo Reijers

Van tablets tot interactieve whiteboards – technologie kennen we al langer binnen het onderwijs. Met het enorme tekort aan docenten echter, kan technologische innovatie de druk op het onderwijs misschien verlichten. Automatisering en robotisering hebben in sectoren zoals de zorg hun meerwaarde bewezen. Maar helpt het ook in het onderwijs? Voor welke nieuwe uitdagingen staan leraren en leerlingen in het lokaal van de toekomst? Blijft het bij de hulp van het automatiseren en bijwerken van studentendossiers en het inroosteren van lessen? Of gaat de toekomst nog meer brengen? Glenn van der Burg praat in deze Future of Work podcast met twee experts over al deze vragen: Hajo Reijers, hoogleraar Business Process Management & Analytics aan de Universiteit Utrecht; en Jan van Tartwijk, Hoogleraar Sociale Wetenschappen en directeur van de Graduate School of Teaching (GST) waar binnen de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht vallen.

De onderwijsinnovaties zijn niet de oplossing voor het lerarentekort volgens Jan Van Tartwijk. Maar Hajo Reijers legt uit dat er is nog veel ontwikkeling mogelijk in de onderwijsinnovaties. Zo kunnen docenten online de leeruitkomsten van de leerlingen monitoren. Hierdoor kan de docent individuele begeleiding bieden en is de tijd van de docent efficienter verdeeld.

Beluister de aflevering over technologie en onderwijs

Arbeidsmarkttekorten, hybride werken en welzijn als trends van 2022

Joop Schippers, Tanja van der Lippe, Hajo Reijers, Eva Knies, Thomas Martens

Afgelopen jaar was een ingrijpend jaar op het gebied van werk. De enorme krapte op de arbeidsmarkt begon in veel sectoren zijn tol te eisen. Het dwingt directies om het werkgeluk van hun medewerkers op de strategische agenda te zetten. Ook onze manier van werken is onder invloed van de coronapandemie blijvend veranderd. Minder bij elkaar en meer voor een scherm. In deze aflevering van de Future of Work podcast gaat presentator Glenn van der Burg met vijf experts op zoek naar de veranderingen die werk het afgelopen jaar heeft ondergaan en wat dat betekent voor het komende jaar.

In de studio zijn de spilfiguren van de Future of Work aan de Universiteit Utrecht

  • Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie
  • Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie;
  • Thomas Martens, manager van de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht
  • Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management;
  • Hajo Reijers, Hoogleraar Business Process Management & Analytics
Beluister de aflevering met trends op de arbeidsmarkt

One size, fits nobody in duurzame inzetbaarheid

Evelien van Leeuwen, Renee Vermeulen en Milou Steenbergen

Nu de zorg staat te springen om personeel, is het aantrekken en behouden van verpleegkundigen van levensbelang geworden. Werken in de zorg wordt vaak omschreven als waardevol, verantwoordelijk en dynamisch. Toch haken veel verpleegkundigen vroegtijdig af. Hoe lang verpleegkundigen ergens blijven werken, hangt samen met hun werkplezier. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn een dagboekstudie naar de duurzame inzetbaarheid onder verpleegkundigen van het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis begonnen. Hoe hangt werkplezier en duurzame inzetbaarheid eigenlijk samen? Waarom is dat bij verpleegkundigen anders dan in andere sectoren? Komt dat overeen met ervaringen uit de praktijk?

In de studio zijn Evelien van Leeuwen en Renée Vermeulen, beiden promovendus aan de Universiteit Utrecht; en Milou Steenbergen, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij het UMC Utrecht.

Beluister deze aflevering over duurzame inzetbaarheid