Over de Future of Work

De aard van werk verandert; innovatie, digitalisering, en globalisering beïnvloeden het werkend bestaan van mensen. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. De maatschappij als geheel kan baat hebben bij deze verandering, maar tegelijkertijd kan er een tweedeling ontstaan (bijvoorbeeld op gebied van sekse, leeftijd, sociale klasse, of etniciteit) waarin sommigen meer profiteren dan anderen in hun werk, baankansen en werk-privé balans.

Het verbinden van wetenschap en maatschappij

Ons doel is om nieuwe empirische en theoretische inzichten te ontwikkelen op het gebied van werk-gerelateerde maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd fungeren we als platform waar organisaties en wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken. Dit biedt beleidsmakers en bestuurders de kans wetenschappelijke kennis te vergaren en toe te passen.

De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over de oorzaken en consequenties van innovatie, globalisering op het werkend bestaan van mensen, organisatie, markten en publieke instellingen.  

De hub is onderdeel van Institutions for Open Societies, één van de vier onderzoeksexpertises van de Universiteit Utrecht.

Sluit aan bij de Hub

Als Hub streven we resultaten na die de maatschappij, werknemers, families en organisaties bij deze uitdagingen verder helpen. We nodigen u graag uit om aan te sluiten bij onze groep.

Als u interesse heft om aan te sluiten bij ons groeiende netwerk van beleidsmakers, professionals en wetenschappers, neem dan contact met ons op door Thomas Martens een bericht te sturen.