Podcast Future of Work afleveringen 2023

Open hiring als oplossing voor krappe arbeidsmarkt?

Rosanna Nagtegaal

Rosanna Nagtegaal, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, gaat in gesprek met mensen uit de praktijk over het verschijnsel 'open hiring': aannemen zonder te solliciteren. Ze spreekt hierover in de nieuwste Future of Work podcast, gemaakt door People Power op New Business Radio.

De arbeidsmarkt zal komende 20 jaar structureel krap zijn. Werven en selecteren zoals je gewend was werkt niet meer. Maar wat dan wel? Open Hiring zou wel eens een oplossing kunnen zijn. Want ondanks de krapte staan er nog steeds veel mensen langs de zijlijn. Open hiring helpt werkgevers om organisaties inclusiever te maken door geen sollicitaties te voeren en mensen gewoon aan te nemen. Huh, aannemen zonder sollicitatie, zonder selectie?! Hoe werkt dat? En werkt dat? Dit vragen we aan Rosanna Nagtegaal – Post doc Universiteit Utrecht, Kaj Bathoorn – Consultant Olympia Werkvertrouwen en Dirck Slabbekoorn – Filiaalmanager.

Beluister deze podcast over open hiring

Hoe bespreek je gezondheid met je medewerkers?

Anne van der Put en Jantien van Berkel

Werkgevers hebben steeds vaker een vitaliteitsbeleid waar werknemers van kunnen profiteren. Werkt dat ook? In de nieuwste Future of Work podcast spreken sociologen Anne van der Put en Jantien van Berkel (beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht) hierover met presentator Glenn van der Burg.

Ambities van werknemers zijn torenhoog en naast een baan zijn er ook meer ballen die hooggehouden moeten worden. Dit maakt ook dat we slechter om kunnen gaan met verlies en falen en zakt onze weerbaarheid. Je bent van betekenis wanneer je werkt en dat houdt je gezond, maar toch is dit niet het enige ingredient. Werkgevers hebben steeds vaker een vitaliteitsbeleid waar werknemers van kunnen profiteren. Wordt er binnen dit beleid rekening gehouden met werknemers die vanuit huis werken en kwetsbare doelgroepen? Is dit iets waar de werknemer op zit te wachten en hoe weet je als organisatie wat er nodig is? Over dit vraagstuk praten we vandaag met: Anne van der Put, Postdoctoraal onderzoeker en Jantien van Berkel, Docent Sociale Wetenschappen beiden aan Universiteit Utrecht. Ook bellen we nog in met Nina Brugman, Commercieel Directeur bij Swink.

Beluister deze aflevering over vitaliteitsbeleid

Hoe ziet leren en ontwikkelen er over 50 jaar uit?

Wieger Bakker en Joop Schippers

Als je nu slaagt voor je mbo diploma, dan stopt je werkzame leven rond 2070. Een leven lang leren gaat voor deze zeer gewenste, net afgestudeerden over een periode van 50 jaar. De wereld over 50 jaar voorspellen is natuurlijk onmogelijk. Maar met een visie of een wens hoe leren er over 50 jaar uit ziet, ontstaat er wel een richting. Dus hoe ziet leren en ontwikkelen er over 50 jaar uit? Wat zien we al van die toekomstvisie terug? Wat kun je nu al doen in lijn met die toekomst? Voor antwoorden op al deze vragen, spreekt Glenn van der Burg in deze aflevering van de Future of Work podcast met Joop Schippers, Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht; Wieger Bakker, Hoogleraar Maatschappijgericht Hoger Onderwijs en Dean LifeLong Learning aan de Universiteit Utrecht; en Tom Bos, CEO van de SkillsTown Group.

Voor een link naar het gerefereede ChatGTP uit de aflevering, klikt u hier.

Beluister de aflevering over leren in de toekomst

Hoe gaan we om met structurele werkdruk?

Glenn van der Burg, Evelien van Leeuwen, Toon Taris.

Ziekteverzuim en werkdruk zijn nauw met elkaar verbonden. Nog even doorzetten, zul je wellicht denken? Even betere prioriteiten stellen tot we weer kunnen beschikken over extra collega’s. Maar wat als de arbeidsmarkt structureel krap blijft? Gaat dat voor een vicieuze cirkel zorgen van werkdruk en ziekteverzuim?

We moeten vandaag keuzes maken om in de toekomst te kunnen omgaan met structurele werkdruk en verzuim te kunnen voorkomen. Voor antwoorden op vragen rond deze thema's spreekt Glenn van der Burg met Toon Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht; en dr. Evelien van Leeuwen, management Consultant bij Bisnez, voormalig onderzoeker Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Beluister de aflevering over structurele werkdruk
Babette Pouwels, Chantal Remery & Marguerite Soeteman-Reijnen

In grote bedrijven werken nog steeds te weinig vrouwen in de top. Na jaren van stimuleren met te weinig effect, is op 1 januari 2022 het ‘vrouwenquotum’ ingevoerd. Dit is een wet die met dwang voor een betere verdeling moet zorgen. Dit is niet alleen een Nederlands vraagstuk, in heel Europa is dit een probleem. Daarom is ook binnen Europa is eind 2022 een richtlijn ingevoerd. In deze aflevering van People Power kijken we 30 jaar vooruit. Hoe ziet de positie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven er dan uit? Welke veranderingen hebben daardoor plaatsgevonden en zijn we over 30 jaar dan eindelijk af van het ‘old boys network’?

Glenn van der Burg spreekt met drie experts: Chantal Remery, Assistant Professor Law, Economics and Governance Utrecht University School of Economics; Marguerite Soeteman-Reijnen, tot voor kort topvrouw bij AON en onder andere voorzitter Raad van Advies van SER Topvrouwen en vertegenwoordiger van Nederland bij de G20 Women Empowerment; en Babette Pouwels, eigenaar van Bureau Pouwels, onderzoeker en adviseur.

Beluister de aflevering over vrouwen aan de top

Welke rol speelt technologie in ons werk over 50 jaar?

Joop Schippers en Hajo Reijers

Kan techniek de krapte op de arbeidsmarkt oplossen? Binnen steeds meer sectoren wordt daar hard aan gewerkt. Techniek biedt heel veel tools die niet alleen tijd, maar ook werk besparen. Maar hoe zit dat in de toekomst? Welk effect heeft de inzet van techniek over pakweg 50 jaar op de arbeidsmarkt? Hoe ziet die techniek er dan uit en wat zien we daar nu al van?

Voor antwoorden op die hebben wij twee experts uitgenodigd: Joop Schippers, Hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht; en Hajo Reijers, Hoogleraar Business Process Management & Analytics aan de Universiteit Utrecht.

Beluister deze aflevering over technologie en werk

Een duurzame loopbaan voor alle MBO-ers!

Marinka Kuijpers en Corine Buers

Zo’n veertig procent van de jongeren wordt opgeleid in het MBO. Denk bijvoorbeeld aan schilders, loodgieters, administratief medewerkers, bakkers en verpleegkundigen. Wanneer zij hun diploma hebben gehaald gaan ze aan het werk of maken ze de keuze om nog door te studeren. De stap naar de arbeidsmarkt is echter niet altijd even makkelijk. Ook het opbouwen van een duurzame loopbaan is niet eenvoudig, want zelfs nu de arbeidsmarkt schreeuwt om MBO-ers, zijn er nog steeds veel jongeren zonder werk! Hoe komt dat? Wat helpt jongeren om een duurzame loopbaan op te bouwen?

Glenn van der Burg spreekt vandaag met Corine Buers, onderzoeker en adviseur onderwijs en arbeidsmarkt en Programmamanager bij ROC Midden Nederland; en Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen aan de Open Universiteit.

Beluister deze aflevering over mbo en loopbanen