Video's Future of Work Seminar Series

Onethisch gedrag in bedrijven

Bedrijven en leidinggevenden die in opspraak komen door grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen hebben vaak signalen gemist vanaf de werkvloer. Hoe krijg je een meer sociaal veilige werkomgeving en organisatiecultuur? Onderzoekers Elianne van Steenbergen en Kim Loyens delen hun inzichten.

Prof. dr. Elianne van Steenbergen is hoogleraar Psychologie van Toezicht aan de Universiteit Utrecht en senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het expertiseteam gedrag & cultuur.

Dr. Kim Loyens is universitair hoofddocent aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zij doet onderzoek naar de implementatie van integriteitsbeleid, (morele) besluitvorming binnen handhavingsorganisaties en klokkenluiden.

Onderzoekers van de Future of Work geven vanuit wetenschappelijke onderzoek hun kijk op een actueel thema.

Leven Lang Leren

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en prettig te kunnen werken, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan vragen ook om nieuwe vaardigheden. Het is nodig dat bedrijven een "gezonde leercultuur" hebben. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat zegt wetenschappelijk onderzoek over leren? In deze Future of Work video van de Universiteit Utrecht hoor je inzichten van:
Prof. dr. Wieger Bakker, Lifelong Learning Decaan van de Universiteit Utrecht
Prof. dr. Jan van Tartwijk, verbonden aan de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht.

Regio en arbeidsmarkt

Sommige uitdagingen rondom werk, zoals personeelstekorten, of een gebrek aan betaalbare woningen, zijn te groot om in je eentje op te lossen, als organisatie. Bedrijven in een regio zullen moeten samenwerken. In deze Future of Work video delen hoogleraren Paul Boselie en Wolter Hassink,van de Universiteit Utrecht, hun kennis over de rol van de regio op de arbeidsmarkt.

Paul Boselie is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Wolter Hassink is hoogleraar Toegepaste Econometrie.

Deze video is gefilmd bij UtrechtInc.

Tekorten op de arbeidsmarkt

Alle beroepsgroepen kampen momenteel met personeelstekorten, maar in de zorg, het primair onderwijs en de techniek zijn de tekorten echt nijpend. Wat weten we uit onderzoek over het aantrekken én behouden van nieuw personeel? Er wordt veel gekeken naar vrouwen die deeltijdwerken als deel van het probleem, maar gendernormen spelen ons parten in Nederland.

Carina Schott en Ruth van Veelen delen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en tips voor de praktijk. Dr. Carina Schott is verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek op het snijvlak van Public Management en HRM in de publieke sector. Dr. Ruth van Veelen is sociaal- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht is expert op het gebied van diversiteit op de werkvloer.

Job Crafting

Job crafting is het aanbrengen van kleine aanpassingen die je werk interessanter, uitdagender en leuker maken. Wat zegt de wetenschap over job crafting? Wat zijn de resultaten voor mens en organisatie? In deze Future of Work video hoor je tips en misvattingen rond het fenomeen.

Aan het woord zijn onderzoekers Maria Peeters en Machteld van den Heuvel. Zij waren betrokken bij de eerste trainingen rond job crafting die in Nederland werden gegeven en volgen het fenomeen nog steeds. Prof. Maria Peeters is verbonden aan Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en Dr. Machteld (Maggie) van den Heuvel is verbonden aan Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft ook trainingen in job crafting en team crafting. 

Langer doorwerken

In 2040 is 1 op de 4 mensen 65 jaar of ouder. De AOW-leeftijd stijgt mee met de levensverwachting. Wat betekent dat voor de werkvloer? Onderzoekers Marleen Damman en Jelle Lössbroek, verbonden aan Future of Work van de Universiteit Utrecht delen recente wetenschappelijke bevindingen en tips voor de praktijk.Aan het woord zijn: Dr. Marleen Damman, Universitair Docent Sociologie en gespecialiseerd in oudere werkenden en pensioen. En dr. Jelle Lössbroek, postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Hij onderzoekt de pensioensituatie van migranten in Nederland.

Gezondheid en werk

Ziek worden door je werk is vaak te voorkomen. Wat kunnen werkgevers doen? Onze wetenschappers delen recente bevindingen in deze Future of Work video. Aan het woord zijn Rick Borst en Susan Peters, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht. Dr. Rick Borst is HR onderzoeker en bestuurskundige. Hij bestudeert het gedrag, de attituden en de psychologische eigenschappen van medewerkers in de publieke sector. Dr. Susan Peters is arbeidsepidemioloog en blootstellingsexpert, op het gebied van arbeid en gezondheid.

Digitalisering van werk

Digitalisering creëert nog altijd meer banen, dan dat het vernietigt. Toch komen mensen en soms ook bedrijven in de knel bij het introduceren van nieuwe technologie. Wat weten we uit onderzoek? Twee wetenschappers, gelieerd aan Future of Work bij de Universiteit Utrecht, delen hun kennis en tips. Dr. Ulrich Zierahn Economist, Labour Economics en Dr. Iris Beerepoot IT researcher, Business Process Management and analytics. Deze video is gefilmd bij NOVI Hogeschool.

Inclusie en diversiteit

Veel aandacht gaat naar het binnenhalen van collega’s met een diverse achtergrond, maar hoe behoud je ze? Wetenschappers Jojanneke van der Toorn en Eva Jaspers delen kennis uit onderzoek en praktische tips rondom diversiteit en inclusie in organisaties, in deze Future of Work video. Dr. Eva Jaspers is socioloog aan de Universiteit Utrecht en bestudeert onder meer informele netwerken en uitsluiting. Prof. dr. Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar LGBT+ Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden en sociaal- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht.

Hybride werken

Hybride werken: deels op kantoor, deels thuis, is voor veel mensen nu de realiteit. Wat weten we uit onderzoek over successen en valkuilen? En over het leiding geven en samenwerken bij een hybride team? Onderzoekers Jasmijn van Harten en Janna Besamusca delen inzichten en tips in deze Future of Work video.

Dr. Jasmijn van Harten is als universitair docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap en coördinator van de masteropleiding Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Dr. Janna Besamusca is universitair docent in interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is een arbeidssocioloog en haar werk richt zich primair op vraagstukken rondom werk en familie, (minimum)lonen en werkuren.

Werk en scheiding

De invloed van een scheiding op het functioneren van werknemers is groot en echtscheiding komt veel voor. Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en in Utrecht verbonden aan de vakgroep Sociale, Gezondheids- & Organisatie Psychologie deelt kennis en advies voor organisaties en beleidsmakers.

Migrant workers

Like many other European countries, the Netherlands has staff shortages in many fields. How do you attract people who want to work here? How do you ensure they use their full knowledge and potential? Marcel Lubbers and Verena Seibel share findings from recent research and give practical tips for HR professionals and policy makers. Marcel Lubbers is professor of Interdisciplinary Social Science at Utrecht University and leads the European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ECOMER). Dr. Verena Seibel is an Assistant Professor at the Utrecht University, her research is focused on the processes of migrants' adaptation to the host society.

Nudging op het werk

Een nudge is een vriendelijk duwtje in de goede richting, terwijl je wel keuzevrijheid houdt. Hoe kunnen we dit toepassen voor gedragsverandering op het werk? Onderzoekers Lars Tummers en Marleen Gillebaart delen hun bevindingen in deze video van de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht.
Lars Tummers is is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag. Marleen Gillebaart is universitair docent en onderzoeker binnen de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Aan het werk, maar arm

Er zijn in Nederland zo’n 220.000 mensen die werken, maar onvoldoende inkomen en bestaanszekerheid hebben om rond te komen. Sonja Bekker, onderzoeker Europees Sociaal Beleid deelt wetenschappelijke inzichten over de oorzaken en adviezen om hier wat aan te doen.
De Universiteit Utrecht doet mee aan een Europees project, Working Yet Poor, dat dit onderwerp in zes landen bestudeert. Het doel is om maatregelen bij overheden voor te stellen om het probleem van werkende armen aan te pakken. Sonja Bekker is verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht.

Werken met een beperking

Begin 2025 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen in Nederland voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat heeft het kabinet afgesproken met sociale partners een aantal jaar geleden. In het bedrijfsleven gaat het goed, maar bij de overheid blijkt het moeilijk om deze banen te creëren. Wat werkt goed en wat werkt niet bij het aannemen en samenwerken met collega’s met een beperking?
Onderzoekers Rik van Berkel (Bestuurs- en organisatiewetenschappen) en Jan Fekke Ybema (Arbeids- en Organisatiepsychologie) beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht, delen hun kennis.

Duurzame inzetbaarheid en gezondheid op het werk

Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over het lichamelijk en mentaal fit blijven van mensen in organisaties? Aan het woord onderzoekers Evelien van Leeuwen (Human Resource Management en Arbeids-en Organisatiepsychologie en socioloog Anne van der Put, die welzijn en gezondheid van werknemers onderzoekt.

Opstarten na de vakantie

Marijntje Zeijen, Msc

Onderzoekers over motivatie, prestaties en welbevinden op het werk en de effecten van vakantie. Aan het woord: prof. dr. Toon Taris hoogleraar arbeidsmotivatie en Marijntje Zeijen, Msc, promovendus en onderzoeker welzijn en prestaties. Bieden verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Vrouwen in de top

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe

Twee van onze onderzoekers delen wetenschappelijke inzichten over de uitdagingen voor vrouwelijke leiders. Ze vertellen over de kansen van vrouwen om in de top te komen, over wettelijke vrouwenquota en ze geven adviezen aan beleidsmakers en professionals. Aan het woord: prof. dr. ir. Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht, verbonden aan de Future of Work hub en dr. Chantal Remery, Assistant professor, Utrecht University School of Economics.

De belofte van data

Prof. dr. ir. Hajo Reijers

Wat zijn de kansen van data om ons werk te verbeteren, gemakkelijker en plezieriger te maken? Aan het woord: Hajo Reijers, hoogleraar Business Process Management and Analytics en Saskia Haitjema, arts en onderzoeker van het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het UMC Utrecht.

Werk in tijden van corona

Eva Knies en Mara Yerkes geven vanuit onderzoek hun kijk op de impact van corona op werk en lessen voor de toekomst. Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management en Mara Yerkes is universitair hoofddocent Interdisciplinaire sociale wetenschap, beiden aan de Universiteit Utrecht. Mara Yerkes leidt ook het landelijke COGIS-NL onderzoek, voluit: the Covid19 Gender (In)equality Survey Netherlands study.

De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021

Wat zeggen de verschillende verkiezingsprogramma's over de arbeidsmarkt? Wat zijn de uitdagingen voor het nieuwe kabinet op het gebied van werk? Hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers en Stefanie Beyens, universitair docent Public governance & management delen hun kijk én wetenschappelijke inzichten, in deze video.