Onderwijs

Het instituut biedt academisch onderwijs van uitstekende kwaliteit: studenten kunnen zich specialiseren in een van de vele onderzoeksvelden of kiezen voor een brede wiskundeopleiding.

Het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht heeft een internationale wetenschappelijke reputatie en huisvest tevens de grootste wiskunde opleiding in Nederland. Omdat bijna alle kerngebieden van de wiskunde hier sterk vertegenwoordigd zijn, kan het instituut een breed onderwijsprogramma aanbieden.

Bachelors

Het instituut biedt de volgende Nederlandstalige bachelorprogramma’s:

Masters

Het instituut biedt het volgende Engelstalige masterprogramma: Mathematical Sciences 

Ook is het instituut betrokken bij de master Science Education and Communication

Wie meer wil weten over over lerarenopleidingen voor wiskundigen wijzen we op eerstegraads programma SEC (2 jarig) en eerstegraads programma (1 jarig). 

Mastermath en WONDER

Onder de naam Mastermath wordt een aantal cursussen aangeboden in samenwerking met andere universiteiten in Nederland. Ook worden er verschillende cursussen georganiseerd door WONDER , de onderzoeksschool waarin diverse Nederlandse wiskundedepartementen samenwerken.