Onderwijs

Het instituut biedt academisch onderwijs van uitstekende kwaliteit: studenten kunnen zich specialiseren in een van de vele onderzoeksvelden of kiezen voor een brede wiskundeopleiding.

Het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht heeft een internationale wetenschappelijke reputatie en huisvest tevens de grootste wiskunde opleiding in Nederland. Omdat bijna alle kerngebieden van de wiskunde hier sterk vertegenwoordigd zijn, kan het instituut een breed onderwijsprogramma aanbieden.

Bachelors

Het instituut biedt de volgende Nederlandstalige bachelorprogramma’s:

Er is ook een Honoursprogramma.

Masters

Het instituut biedt het volgende Engelstalige masterprogramma:

Het instituut neemt ook deel aan het volgende masterprogrammas:

Wie meer wil weten over over lerarenopleidingen voor wiskundigen wijzen we op Eerstegraads programma SEC (2 jarig), Eerstegraads programma (1 jarig) en Tweedegraads via de zgn. Educatieve Minor

Mastermath en WONDER

Onder de naam Mastermath (Nederlands masterprogramma op het gebied van wiskunde) wordt een aantal cursussen aangeboden in samenwerking met andere universiteiten in Nederland. Ook worden er verschillende cursussen georganiseerd door WONDER , de onderzoeksschool waarin diverse Nederlandse wiskundedepartementen samenwerken.

Summer School

Om kennis te maken met de sfeer in Utrecht nodigen we je uit om deel te nemen aan een van de Utrecht Summer Schools, gericht op gevorderde bachelorstudenten en beginnende masterstudenten.
In 2012 werd een Summer School georganiseerd over meetkunde.

Toekomstperspectief

Met een wiskunde opleiding heb je vele carrière mogelijkheden. Zie bijvoorbeeld succesformules.