Onderzoek

Onderzoek binnen het MI beslaat een groot palet aan actieve onderzoeksvelden. Het Instituut zet in op impact op wiskunde, wetenschap en maatschappij en wilt een stimulerende onderzoeksomgeving bieden waar wetenschappers effectief samenwerken. Omdat wiskundige redeneringen waardevolle inzichten opleveren voor andere disciplines reikt ons aandachtsveld tot buiten de wiskunde richting de andere disciplines binnen de Faculteit B├Ętawetenschappen (natuurkunde, informatica, scheikunde en biologie) als ook Geowetenschappen, Gezondheidszorg en Economie. Bovendien streven we naar het doorbreken van de traditionele grens tussen fundamentele en toegepaste wiskunde. Formeel bestaat het MI uit twee sterk met elkaar verbonden onderzoeksgroepen: Fundamentele wiskunde en Wiskundige modellering. Binnen het nationale Sectorplan 2019 heeft het MI gekozen voor twee focusgebieden: Utrecht Geometry Center en Modelling & Complex Systems, wat grofweg overeenkomst met onze twee onderzoeksgroepen. Onderaan deze pagina vindt u een visueel overzicht van al onze onderzoeksvelden. Dit zijn: PDE, numerical analysis, finance, dynamical systems, stochastic analysis, graph theory, computing, history of math, number theory, algebraic geometry, geometric analysis, logic, topology and differential geometry

Samenwerken en contact

Het Mathematisch Instituut werkt samen met andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht in het focusgebied Complex Systems. Op landelijk niveau wordt inhoudelijk samengewerkt in thematische onderzoeksclusters, met name binnen GQT en NDNS+.

Wetenschappelijk directeur

A visual overview of the research areas covered at the MI