Onderzoek

Het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht bestrijkt een breed scala van onderzoeksgebieden. Het streeft naar een stimulerende onderzoeksomgeving met ruime kansen voor interactie tussen verschillende gebieden door interdisciplinair onderzoek en onderwijs.

Ontdekkingen in de wetenschap vereisen steeds meer geraffineerde technieken uit de wiskunde. Dit vindt zijn weerslag in onze onderzoeksthemas.

De leden van het instituut vertegenwoordigen bijna alle kerngebieden van deze wetenschap. Dit wordt weerspiegeld door de onderwijsprogramma’s voor bachelors en masters, waarin de student uit een groot aantal studieonderwerpen kan kiezen.

Het Mathematisch Instituut kent ook een gedegen opleiding waarbij promovendi worden opgeleid tot zelfstandige onderzoekers.

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek concentreert zich rond twee thema’s:

Samenwerken en contact

Het wiskundeonderzoek in Utrecht is onderdeel van het facultaire onderzoekspeerpunt Foundations of Natural Sciences.

Het Mathematisch Instituut werkt samen met andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht in het focusgebied Complex Systems.

Het instituut is lid van de onderzoeksschool WONDER. Op landelijk niveau wordt inhoudelijk samengewerkt in thematische onderzoeksclusters, met name binnen GQT en NDNS+.

 

Contact: prof.dr. M.N. Crainic, Wetenschappelijk directeur