Studenten Stan, Mieke en Marieke laten je zien wat Wiskunde studeren in Utrecht voor hen inhoudt en alumnus Kaj-Ivar vertelt over de meerwaarde in zijn werk.

Wiskunde is vooral een manier van denken. Het gaat om het herkennen en analyseren van structuren, het leggen van verbanden en het maken van modellen. Bij Wiskunde en toepassingen volg je ook vakken in andere wetenschapsgebieden waar wiskunde een rol speelt. 

Vraag je je af wat de invloed van het Coronavirus zal zijn op het volgen van jouw studie? Ga dan voor meer informatie naar Studieprogramma.

Wiskunde is overal

Je vindt wiskunde terug in natuurkunde, meteorologie en klimaatmodellen, economie, informatica en steeds meer in de biologie en sociale wetenschappen. We hebben het dan over toegepaste wiskunde, die vaak het resultaat is van lange ontwikkelingen binnen de "zuivere" wiskunde.

Oceaanstromingen en beurskoersen

Of je nu een vluchtschema voor een vliegveld maakt, een oceaanstroming wilt begrijpen of beurskoersen wilt voorspellen, er komt in alle gevallen wiskunde aan te pas. Het is belangrijk dat je de belangrijkste elementen van een probleem kunt identificeren en modelleren. Een paar voorbeelden van vragen waarbij wiskunde een belangrijke rol speelt:

  • Natuurkunde: Hoe kunnen we energie opwekken met kernfusie?
  • Biologie: Hoe snel kan een infectieziekte als SARS zich verspreiden?
  • Informatica: Hoe leg je zo efficiënt mogelijk een computernetwerk aan?
  • Aardwetenschappen: Hoe kun je aardbevingen voorspellen?
  • Logica/taalkunde: “'Alle Lutjebroekers liegen', zegt de man uit Lutjebroek.” Kan een computer deze zin analyseren?
  • Scheikunde: Hoe kun je modellen van kristallen maken, zodat deze in je model dezelfde eigenschappen hebben als in het echt?
De sfeer en de studenten spreken me hier in Utrecht erg aan. De opleiding is heel toegankelijk, je kunt met iedereen praten: studenten en docenten.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 2.168
  • Instellingstarief 2021-2022: € 12.159 (EU), € 13.500 (niet-EU)
Aangeboden door:
Bètawetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56980