Wiskunde als wetenschap is heel abstract, maar die abstracte structuren vind je wel overal terug: in de natuurkunde, in de meteorologie en in klimaatmodellen, in de economie en in datawetenschappen. In dat geval spreken we over toegepaste wiskunde, die vaak het resultaat is van langdurige ontwikkelingen binnen de "zuivere" wiskunde.

Een paar voorbeelden van vragen waarbij wiskunde een rol speelt zijn: 

  • In de Klimaatwetenschappen: Hoe kunnen we energie opwekken met kernfusie? 
  • In Bio- en Levenswetenschappen: Hoe verspreiden ziekten zich en wat is de invloed van maatregelen zoals een lockdown en vaccinaties? 
  • In Economie: Wat is het verdienmodel van Google, en is het te manipuleren? 
  • In Kunstmatige Intelligentie en Datawetenschappen: Hoe werkt de theorie achter machine learning nu echt? 
Studenten Stan, Mieke en Marieke laten je in deze video zien wat Wiskunde studeren in Utrecht voor hen inhoudt en alumnus Kaj-Ivar vertelt over de meerwaarde in zijn werk.

In de studie Wiskunde leer je om zelf wiskundige vragen te stellen en te werken aan oplossingen. Binnen Wiskunde kun je kiezen voor de richting Wiskunde en Toepassingen, waar je naast deze vaardigheden ook leert hoe je ze kunt toepassen in andere wetenschapsgebieden. Daarbij kun je kiezen uit: 

Bij het toepassen van wiskunde is het essentieel dat je niet alleen een stevige kennis van wiskunde hebt, maar ook de belangrijkste elementen van een probleem kunt identificeren en modelleren. 

Veel keuzevrijheid 

De richting Wiskunde en Toepassingen bestaat voor de helft uit verplichte wiskundebasisvakken. Je leert wiskundige vaardigheden op het gebied van lineaire algebra, statistiek en analyse, en ook hoe je hierbij de computer gebruikt. In de andere helft van het programma heb je veel keuzevrijheid: je kiest vakken bij andere opleidingen waarin wiskunde wordt toegepast, zoals Natuurkunde, Aardwetenschappen, Biologie, Economie, Informatica of Kunstmatige Intelligentie, en je kiest meer toegepaste wiskundevakken bij de wiskundeopleiding. Daarnaast is er ook ruimte om een educatieve minor te volgen waarmee je een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid haalt. 

De sfeer en de studenten spreken me hier in Utrecht erg aan. De opleiding is heel toegankelijk, je kunt met iedereen praten: studenten en docenten.

Waarom in Utrecht

  • Veel keuzevakken en keuzevrijheid.
  • Geen maximum op het aantal vakken dat je mag kiezen.
  • Mogelijkheid tot het volgen van een dubbele major (twee diploma's in drie jaar).

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123

Chat with our students

Chat met onze studenten

Ben je benieuwd hoe het is om Wiskunde en toepassingen in Utrecht te studeren? Leer van de ervaringen van onze huidige masterstudenten en stel je vraag via de chat.


In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 14.128 (EU), € 16.034 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Matching
Croho code: 
56980
Brochure: 
Brochure aanvragen