Onderzoekers met onderwerpen

Onderzoekers

 • Robbin Bastiaansen
  Wiskunde van het klimaat en ecosystemen, dynamische systemen, kantelpunten/bifurcaties, patroonvorming.
 • Rob Bisseling
  Wetenschappelijk rekenen, parallelle algoritmen, ijle matrixberekeningen, bio-informatica.
 • Viktor Blåsjö
  Geschiedenis van de wiskunde, vooral in de vroegmoderne periode.
 • Martin Bootsma
  Epidemiologie van infectieziekten.
 • Guy Boyde
  Onstabiele homotopie theorie, Goodwillie calculus, homologie stabiliteit van algebras.
 • Christian Carrick
  Algebraische Topologie, equivariante homotopie, chromatische homotopie.
 • Gil Cavalcanti
  Differentiaalmeetkunde en differentiaaltopologie van symplectische, complexe en gegeneraliseerde complexe manifolds, alsmede hun toepassingen op de snaartheorie.
 • Leandro Chiarini Medeiros
  Waarschijnlijkheidstheorie, statistische mechanica, willekeurige wandelingen, stochastische processen, stochastische partiële differentiaalvergelijkingen, Gaussische velden.
 • Gunther Cornelissen
  Rekenkundige meetkunde (en verbanden met logica, getaltheorie en mathematische fysica).
 • Marius Crainic
  Differentiaalmeetkunde (Poisson- en symplectische meetkunde, Lie-theorie, meetkunde van PDE's) en niet-commutatieve meetkunde (cyclische cohomologie, K-theorie, indextheorie).
 • Karma Dajani
  Ergodische theorie en haar toepassing op andere gebieden zoals getaltheorie, waarschijnlijkheidsrekening en symbolische dynamica.
 • Fieke Dekkers
  Modellering van lange-termijn gezondheidseffecten van blootstelling aan ioniserende straling.
 • Sjoerd Dirksen
  Hoog-dimensionale waarschijnlijkheidsrekening, wiskundige signaalverwerking, gecomprimeerde sensing, dimensionaliteitsreductiemethoden, waarschijnlijkheid in Banachruimte.
 • Remy van Dobben de Bruyn
  Algebraïsche meetkunde in positieve en gemengde karakteristiek, Chow-motieven, snijtheorie, étale-cohomologie en étale-homotopie.
 • Carel Faber
  Algebraïsche meetkunde (moduliruimten van krommen en van abelische variëteiten, tautologische klassen, modulaire vormen van Siegel en Teichmüller en hun relatie tot de cohomologie van moduliruimten, lineaire banen van vlakke krommen).
 • Jason Frank
  Numerieke analyse van gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, meetkundige numerieke integratie, wiskundige modellering en dynamische systemen.
 • Martin Genzel
  Hoogdimensionale waarschijnlijkheidsrekening, wiskundige signaalverwerking, gecomprimeerde sensing, inverse problemen, machinaal leren.
 • Carla Groenland
  Discrete wiskunde en algoritmes (combinatoriek, grafentheorie, geparametriseerde complexiteit).
 • Lech Grzelak
  Computational and Quantitative Finance, derivative pricing, quantitative risk management, Monte Carlo simulation, stochastic processes, machine learning.
 • Heinz Hanßmann
  Dynamische systemen.
 • Gijs Heuts
  Algebraïsche topologie, meer specifiek Goodwillie calculus, chromatische homotopie theorie, hogere categorietheorie en operaden.
 • Mikhail Hlushchanka
  Holomorfe en symbolische dynamica, zelfgelijkvormige groepentheorie, conformale en fractale meetkunde.
 • Valentijn Karemaker
  Rekenkundige meetkunde en getaltheorie (rationale punten op, zeta functies van, en Galois representaties bij algebraïsche variëteiten).
 • Artem Kaznatcheev
  Mathematische Biologie (evolutionaire dynamica van kanker; evolutionaire spel theorie; fitness landschappen) en Theoretische Computer Science (computationele complexiteit; constraint satisfaction; lokaal zoeken).
 • Willemien Kets
  Speltheorie, wiskundige economie, complexe systemen.
 • Martijn Kool
  Algebraïsche meetkunde. Moduliruimten van schijven op torische variëteiten. Stabiele paar invarianten en hun verbanden met enumeratieve meetkunde.
 • Ivan Kryven
  Wiskundige modellering, complexe netwerken, willekeurige grafen, statistische mechanica, wiskundige scheikunde.
 • Yuri Kuznetsov
  Dynamische systemen (theorie, numerieke methoden, toepassingen).
 • Tristan van Leeuwen
  Wetenschappelijk rekenen, inverse problemen, beeldreconstructie, computertomografie en PDE-gestuurde optimalisatie.
 • Tobias Lenz
  Algebraische topologie, in het bijzonder: equivariante and globale homotopie theorie, algebraische K-theory, (geparametrizeerde) hogere categorie theorie en model categorie theorie.
 • Stefano Marseglia
  Computationele aritmetische meetkunde en getaltheorie. Meer precies, abelse variëteiten over eindige lichamen en ideaal-klasse monoïde van ordes in getallenlichamen.
 • Leandro Chiarini Medeiros
  Probability Theory, Statistical Mechanics, Random Walks, Stochastic Processes, Stochastic Partial Differential Equations, Gaussian Fields.
 • Lennart Meier
  Algebraïsche topologie, moduli van elliptische krommen, (topologische) modulaire vormen.
 • Nicolas Michel
  Geschiedenis en filosofie van de moderne wiskunde in West-Europa, met aandacht voor notatietechnieken en cultuurgeschiedenis.
 • Ieke Moerdijk
  Algebraïsche topologie, toepassingen van topologie in de mathematische logica.
 • Paige Randall North
  Categorie theorie, homotopie theorie, hogere categorie theorie, logica, homotopie type theorie, en verbanden van deze onderwerpen met computer science en ingenieurswetenschap.
 • Jaap van Oosten
  Logica; realiseerbaarheid, bewijstheorie, topos-theorie, modellen van berekenbaarheid.
 • Kees Oosterlee
  Rekenvraagstukken in financiele wiskunde, kwantitatief risicobeheer, achterwaartse stochastische differentiaalvergelijkingen (BSDE's), numerieke benadering van voorwaardelijke verwachtingen, Monte Carlo simulatie, machinaal leren in financiën, besluitvorming onder onzekerheid.
 • Marta Pieropan
  Rekenkundige meetkunde (verbanden met birationale meetkunde, analytische getaltheorie en logica); Diophantische meetkunde van Fano- en rationeel samenhangende variëteiten.
 • Álvaro del Pino Gomez
  Differentiaaltopologie en -meetkunde, in het bijzonder vragen betreffende het homotopie type van ruimten van meetkundige structuren. Voornamelijk h-principe technieken in de context van ruimten van raakdistributies (contactstructuren, Engelstructuren, foliaties met symplectische/contact bladen).
 • Thijs Ruijgrok
  Dynamische systemen, evolutionaire speltheorie.
 • Wioletta Ruszel
  Waarschijnlijkheid, interagerende deeltjessystemen en kritische fenomenen, zelforganiserende kriticiteit en zandstapelmodellen, willekeurige interfacemodellen, schalingslimieten.
 • Palina Salanevich
  Toegepaste harmonische analyse en tijd-frequentie analyse, met toepassingen in signaalverwerkingsproblemen, zoals fase-terugwinning en kwantisatie; hoog-dimensionale waarschijnlijkheidsrekening; signaalverwerking op grafen.
 • Cristian Spitoni
  Statistische mechanica (metastabiliteit voor roosterspinsystemen met seriële of parallelle dynamica); statistiek (semi-Markov multistatemodellen; voorspellingsfout voor multistatemodellen); epidemiologie van infectieziekten.
 • Niall Taggart
  Algebraïsche topologie, meer bepaald functorrekening, stabiele en equivariante homotopie theorie, modelcategorieën en hogere categorietheorie.
 • Carolina Tamborini
  Moduli ruimte van abelse variëteiten en hun totaal geodetische deelvariëteiten, moduli ruimte van krommen, symmetrische deelruimtes van de Siegel ruimte, perioden afbeeldingen, en Hodge theorie.
 • Lola Thompson
  Analytische getaltheorie, en haar toepassingen in spectrale meetkunde.
 • Marieke van der Wegen
  Grafentheorie; grafenalgoritmen.
 • Steven Wepster
  Geschiedenis van de wiskunde; speciale interesse in de Nederlandse Gouden Eeuw, en in verbanden met astronomie en navigatie.
 • Paul Zegeling
  Wetenschappelijk rekenen, numerieke methoden voor gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, adaptieve roostertechnieken.
 • Fabian Ziltener
  Symplectische meetkunde, ijktheorie, en partiële differentiaalvergelijkingen.

Emeriti

 • Erik van den Ban
  Lie groepen, symmetrische ruimten, harmonische analyse, representatietheorie, Radontransformaties, differentiaalmeetkunde.
 • Erik Balder
  Convexe analyse en maattheorie (in het bijzonder variationele convergentie); speltheorie en mathematische economie (in het bijzonder het bestaan van evenwichten).
 • Frits Beukers
  Getaltheorie (in het bijzonder diophantische vraagstukken), Rekenkunde en monodromie van lineaire differentiaalvergelijkingen, hypergeometrische functies.
 • Henk Bos 
 • Roelof Bruggeman
  Automorfe vormen.
 • Odo Diekmann
  Mathematische bevolkingsdynamica en epidemiologie van infectieziekten; dynamische systemen, in het bijzonder die welke voortkomen uit vertragingsvergelijkingen.
 • Roberto Fernandez
  Waarschijnlijkheid, mathematische statistische mechanica, stochastische processen, mathematische fysica.
 • Robert Harry van Gent
  Geschiedenis van de astronomie, de wiskunde en de wetenschappelijke instrumenten.
 • Jan Hogendijk
  Geschiedenis van de mathematische wetenschappen in de oudheid, de middeleeuwse islamitische beschaving, middeleeuws Europa, en in de Nederlanden.
 • Wilberd van der Kallen
  Algebraïsche groepen, hun representaties en meetkunde.
 • Johan A.C. Kolk
  Distributietheorie en harmonische analyse op Lie-groepen.
 • Johan van de Leur
  Lie-theorie, integreerbare systemen, mathematische fysica.
 • Eduard Looijenga
  Algebraïsche meetkunde (nadruk op Moduli) en ook: Hypergeometrische Functies, Afbeeldings klasse groepen, Conforme Blokken.
 • J.G.M. Mars 
 • Frans Oort
  Algebraïsche meetkunde, arithmetische algebraïsche meetkunde, moduli van abelse variëteiten in positieve karakteristiek.
 • Dirk Siersma
  Meetkunde en Topologie (in het bijzonder singulariteitstheorie).
 • Gerard Sleijpen
  Wetenschappelijke informatica (in het bijzonder numerieke lineaire algebra).
 • Jan D. Stegeman 
 • Jan Stienstra 
 • Ferdinand Verhulst
  Kwantitatieve analyse en singuliere verstoringen van niet-lineaire dynamische systemen.
 • Henk A. van der Vorst
  Numerieke Analyse (nadruk op Lineaire Algebra; Iteratieve methoden voor lineaire systemen en eigenwaardeproblemen).