Onderzoekers met onderwerpen

Onderzoekers

 • Robbin Bastiaansen
  Wiskunde van het klimaat en ecosystemen, dynamische systemen, kantelpunten/bifurcaties, patroonvorming.
 • Chiheb Ben Hammouda
  Stochastische processen/Differentiaal vergelijkingen, Numerieke analyse, Mathematisch modelleren, Stochastische optimal control, Modellering and numeriek werk voor energie systemen and energie markten, Computational Finance, Computational Biology, Machine learning.
 • Viktor Blåsjö
  Geschiedenis van de wiskunde, vooral in de vroegmoderne periode.
 • Martin Bootsma
  Epidemiologie van infectieziekten.
 • Guy Boyde
  Onstabiele homotopie theorie, Goodwillie calculus, homologie stabiliteit van algebras.
 • Christian Carrick
  Algebraische Topologie, equivariante homotopie, chromatische homotopie.
 • Gil Cavalcanti
  Differentiaalmeetkunde en differentiaaltopologie van symplectische, complexe en gegeneraliseerde complexe manifolds, alsmede hun toepassingen op de snaartheorie.
 • Johan Commelin
  Formalisatie van wiskunde, arithmetische meetkunde, o-minimale meetkunde, categorische logica, type theorie.
 • Fabio Coppini
  Kansrekening, deeltjessystemen met interactie, stochastische differentiaalvergelijkingen, complexe netwerken, willekeurige grafen, statistische mechanica, Gaussische velden.
 • Gunther Cornelissen
  Rekenkundige meetkunde (en verbanden met logica, getaltheorie en mathematische fysica).
 • Marius Crainic
  Differentiaalmeetkunde (Poisson- en symplectische meetkunde, Lie-theorie, meetkunde van PDE's) en niet-commutatieve meetkunde (cyclische cohomologie, K-theorie, indextheorie).
 • Daniel Dadush
  Discrete & Continue Optimisering, Hoog Dimensionale Waarschijnlijkheid, Convexe Meetkunde, Polyhedrale Combinatoriek, Beyond-Worst Case Analyse, Exacte & Benaderende Algoritmes, Gehele & Lineaire Programmering, Discrepancy Theorie.
 • Karma Dajani
  Ergodische theorie en haar toepassing op andere gebieden zoals getaltheorie, waarschijnlijkheidsrekening en symbolische dynamica.
 • Fieke Dekkers
  Modellering van lange-termijn gezondheidseffecten van blootstelling aan ioniserende straling.
 • Sjoerd Dirksen
  Hoog-dimensionale waarschijnlijkheidsrekening, wiskundige signaalverwerking, gecomprimeerde sensing, dimensionaliteitsreductiemethoden, waarschijnlijkheid in Banachruimte.
 • Remy van Dobben de Bruyn
  Algebraïsche meetkunde in positieve en gemengde karakteristiek, Chow-motieven, snijtheorie, étale-cohomologie en étale-homotopie.
 • Carel Faber
  Algebraïsche meetkunde (moduliruimten van krommen en van abelse variëteiten, tautologische klassen, modulaire vormen van Siegel- en Teichmüller-type en hun relatie tot de cohomologie van moduliruimten, lineaire banen van vlakke krommen).
 • Jason Frank
  Numerieke analyse van gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, meetkundige numerieke integratie, wiskundige modellering en dynamische systemen.
 • Lech Grzelak
  Computational and Quantitative Finance, derivative pricing, quantitative risk management, Monte Carlo simulation, stochastic processes, machine learning.
 • Léonard Guetta
  Categorie theorie, hogere categorie theorie, homotopie theorie.
 • Heinz Hanßmann
  Dynamische systemen.
 • Gijs Heuts
  Algebraïsche topologie, meer specifiek Goodwillie calculus, chromatische homotopie theorie, hogere categorietheorie en operaden.
 • Valentijn Karemaker
  Rekenkundige meetkunde en getaltheorie (rationale punten op, zeta functies van, en Galois representaties bij algebraïsche variëteiten).
 • Artem Kaznatcheev
  Mathematische Biologie (evolutionaire dynamica van kanker; evolutionaire spel theorie; fitness landschappen) en Theoretische Computer Science (computationele complexiteit; constraint satisfaction; lokaal zoeken).
 • Willemien Kets
  Speltheorie, wiskundige economie, complexe systemen.
 • Martijn Kool
  Algebraïsche meetkunde. Moduliruimten van schoven op torische variëteiten. Stabiele paar invarianten en hun verbanden met enumeratieve meetkunde.
 • Ivan Kryven
  Wiskundige modellering, complexe netwerken, willekeurige grafen, statistische mechanica, wiskundige scheikunde.
 • Yuri Kuznetsov
  Dynamische systemen (theorie, numerieke methoden, toepassingen).
 • Tristan van Leeuwen
  Wetenschappelijk rekenen, inverse problemen, beeldreconstructie, computertomografie en PDE-gestuurde optimalisatie.
 • Tobias Lenz
  Algebraische topologie, in het bijzonder: equivariante and globale homotopie theorie, algebraische K-theory, (geparametrizeerde) hogere categorie theorie en model categorie theorie.
 • Sara Mehidi
  Algebraïsche meetkunde en logarithmische meetkunde en hun toepassingen op getalkunde.
 • Lennart Meier
  Algebraïsche topologie, moduli van elliptische krommen, (topologische) modulaire vormen.
 • Ieke Moerdijk
  Algebraïsche topologie, toepassingen van topologie in de mathematische logica.
 • Paige Randall North
  Categorie theorie, homotopie theorie, hogere categorie theorie, logica, homotopie type theorie, en verbanden van deze onderwerpen met computer science en ingenieurswetenschap.
 • Jaap van Oosten
  Logica; realiseerbaarheid, bewijstheorie, topos-theorie, modellen van berekenbaarheid.
 • Kees Oosterlee
  Rekenvraagstukken in financiele wiskunde, kwantitatief risicobeheer, achterwaartse stochastische differentiaalvergelijkingen (BSDE's), numerieke benadering van voorwaardelijke verwachtingen, Monte Carlo simulatie, machinaal leren in financiën, besluitvorming onder onzekerheid.
 • Jaime Pedregal Pastor
  Differentiaal meetkunde: speciale holonomie and holonomie met scheef-symmetrische torsie, gegeneraliseerde meetkunde and toepassingen in natuurkunde.
 • Marta Pieropan
  Rekenkundige meetkunde (verbanden met birationale meetkunde, analytische getaltheorie en logica); Diophantische meetkunde van Fano- en rationeel samenhangende variëteiten.
 • Álvaro del Pino Gomez
  Differentiaaltopologie en -meetkunde, in het bijzonder vragen betreffende het homotopie type van ruimten van meetkundige structuren. Voornamelijk h-principe technieken in de context van ruimten van raakdistributies (contactstructuren, Engelstructuren, foliaties met symplectische/contact bladen).
 • Thijs Ruijgrok
  Dynamische systemen, evolutionaire speltheorie.
 • Wioletta Ruszel
  Waarschijnlijkheid, interagerende deeltjessystemen en kritische fenomenen, zelforganiserende kriticiteit en zandstapelmodellen, willekeurige interfacemodellen, schalingslimieten.
 • Palina Salanevich
  Toegepaste harmonische analyse en tijd-frequentie analyse, met toepassingen in signaalverwerkingsproblemen, zoals fase-terugwinning en kwantisatie; hoog-dimensionale waarschijnlijkheidsrekening; signaalverwerking op grafen.
 • Thorsten Schimannek
  Topologische snaren theorie, Calabi-Yau varieteiten, spiegel symmetrie en tellende meetkunde.
 • Cristian Spitoni
  Statistische mechanica (metastabiliteit voor roosterspinsystemen met seriële of parallelle dynamica); statistiek (semi-Markov multistatemodellen; voorspellingsfout voor multistatemodellen); epidemiologie van infectieziekten.
 • Niall Taggart
  Algebraïsche topologie, meer bepaald functorrekening, stabiele en equivariante homotopie theorie, modelcategorieën en hogere categorietheorie.
 • Lola Thompson
  Analytische getaltheorie, en haar toepassingen in spectrale meetkunde.
 • Sjoerd Verduyn Lunel
  Perturbation theory for transfer operators, nonlinear dynamics (medical applications)
 • Marieke van der Wegen
  Grafentheorie; grafenalgoritmen.
 • Steven Wepster
  Geschiedenis van de wiskunde; speciale interesse in de Nederlandse Gouden Eeuw, en in verbanden met astronomie en navigatie.
 • Felix Wierstra
  Algebraïsche topologie, operades en topologische data-analyse.
 • Michał Wrochna
  Mathematische natuurkunde, analyse en differentiaaltopologie: microlokale en asymptotische analyse, partiële differentiaalvergelijking, spectraal theorie.
 • Paul Zegeling
  Wetenschappelijk rekenen, numerieke methoden voor gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, adaptieve roostertechnieken.

Emeriti

 • Erik van den Ban
  Lie groepen, symmetrische ruimten, harmonische analyse, representatietheorie, Radontransformaties, differentiaalmeetkunde.
 • Erik Balder
  Convexe analyse en maattheorie (in het bijzonder variationele convergentie); speltheorie en mathematische economie (in het bijzonder het bestaan van evenwichten).
 • Frits Beukers
  Getaltheorie (in het bijzonder diophantische vraagstukken), Rekenkunde en monodromie van lineaire differentiaalvergelijkingen, hypergeometrische functies.
 • Rob Bisseling
  Wetenschappelijk rekenen, parallelle algoritmen, ijle matrixberekeningen, bio-informatica.
 • Roelof Bruggeman
  Automorfe vormen.
 • Odo Diekmann
  Mathematische bevolkingsdynamica en epidemiologie van infectieziekten; dynamische systemen, in het bijzonder die welke voortkomen uit vertragingsvergelijkingen.
 • Robert Harry van Gent
  Geschiedenis van de astronomie, de wiskunde en de wetenschappelijke instrumenten.
 • Jan Hogendijk
  Geschiedenis van de mathematische wetenschappen in de oudheid, de middeleeuwse islamitische beschaving, middeleeuws Europa, en in de Nederlanden.
 • Wilberd van der Kallen
  Algebraïsche groepen, hun representaties en meetkunde.
 • Johan A.C. Kolk
  Distributietheorie en harmonische analyse op Lie-groepen.
 • Johan van de Leur
  Lie-theorie, integreerbare systemen, mathematische fysica.
 • Eduard Looijenga
  Algebraïsche meetkunde (nadruk op Moduli) en ook: Hypergeometrische Functies, Afbeeldings klasse groepen, Conforme Blokken.
 • J.G.M. Mars 
 • Frans Oort
  Algebraïsche meetkunde, arithmetische algebraïsche meetkunde, moduli van abelse variëteiten in positieve karakteristiek.
 • Dirk Siersma
  Meetkunde en Topologie (in het bijzonder singulariteitstheorie).
 • Gerard Sleijpen
  Wetenschappelijke informatica (in het bijzonder numerieke lineaire algebra).
 • Jan Stienstra 
  Hypergeometric systems; Calabi-Yau and toric varieties; Frobenius operators in various contexts; quivers and dimers; connections with string theory.
 • Ferdinand Verhulst
  Kwantitatieve analyse en singuliere verstoringen van niet-lineaire dynamische systemen.
 • Henk A. van der Vorst
  Numerieke Analyse (nadruk op Lineaire Algebra; Iteratieve methoden voor lineaire systemen en eigenwaardeproblemen).