Samenwerken

We werken niet alleen binnen de wiskunde samen: we leveren ook een belangrijke bijdrage op het gebied van de natuurkunde, de biologie en de technologie.
Hierbij enkele voorbeelden.

SWI staat voor Studiegroep Wiskunde met de Industrie. Jaarlijks komt een groep Nederlandse experts een week lang bijeen om een aantal door het bedrijfsleven aangereikte vraagstukken te helpen oplossen. Recente onderwerpen waren bijvoorbeeld Pompen helpen hartpatiĆ«nten, Computerchips schrijven met een beamer, Optieprijzen in een formule, Meer gewas in een gesloten kas, Slimme inzet van KLM-reservecrews, en Minder storing in MRI-beelden. Begin 2015 trad het Mathematisch Instituut op als gastheer.

In de afgelopen jaren is Nederland periodiek opgeschrikt door grootschalige uitbraak van infectieziekten, zowel van dierlijke als humane oorsprong. Vroegtijdige detectie en wiskundige analyse van het beloop kan veel menselijk en economisch leed voorkomen. Medewerkers van het MI werken in UCID-verband (Utrecht Center for Infection Dynamics) samen met wetenschappers van het RIVM, het UMCU en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Via deze eerstgenoemde partner worden nieuwe kennis en inzichten gelijk gevaloriseerd.

Het Mathematisch Instituut heeft een samenwerking opgezet met RIVM voor een vloeiende uitwisseling van expertise, studenten en eventueel onderzoekers. Voor het Mathematisch Instituut maakt dit deel uit van een lange-termijn project om wiskunde te ontwikkelen voor medische en gezondheids-toepassingen. Voor het RIVM schept het de mogelijkheid om de expertise van het Instituut in te zetten op strategisch relevante kwesties. 

Vanuit puur wetenschappelijke oogpunt wordt ook samengewerkt met het CWI, het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Uitwisseling van personeel - waarbij een van onze hoogleraren een dag in de week op het CWI aanwezig is en een senior CWI-onderzoeker bij het MI op bezoek komt - blijkt een vruchtbare vorm van samenwerking te zijn die vaak leidt tot meer en interessante publicaties.

Vanuit de groep Geschiedenis van de wiskunde wordt samengewerkt met diverse instituten in het buitenalnd op het gebied van wiskundeonderwijs (o.a. het Huis van Wiskunde te Isfahan, Iran) om historisch getinte workshops te ontwikkelen waarmee wiskunde voor een divers publiek aantrekkelijk kan worden gemaakt.

Ontdekkingen in de biologische en biomedische wetenschappen vereisen steeds vaker een combinatie van gevorderde technologieĆ«n, kwantitatieve metingen, en theoretische benaderingen zoals bioinformatica, wiskundig modeleren en computer simulaties. Daarom staan moderne Life Sciences voor de uitdaging om verschillende wetenschappelijke disciplines te integreren en om samenwerkingsprojecten op te zetten tussen biologen, chemici, natuurkundigen, computer scientists en wiskundigen en zo van biologie een kwantitatieve wetenschap te maken. Dat is de reden dat wij deelnemen aan het Master program Quantitive Biology & Computational Life Sciences (QBio)