Future Learning Spaces: docenten en studenten willen graag meer!

Een docent en een student aan het werk in een Future Learning Space

Het is bekend dat interactief en activerend onderwijs een positieve invloed heeft op het leerproces en de leerresultaten. De inrichting van de onderwijsruimten spelen hierin een belangrijke rol: vanuit het project Future Learning Spaces zijn er diverse onderwijsruimten binnen de UU ontwikkeld die interactief en activerend onderwijs mogelijk maken.

Inmiddels is er binnen Future Learning Spaces de nodige ervaring opgedaan en is er een evaluatiestudie uitgevoerd om resultaten inzichtelijk te maken, docenten en studenten beter te ondersteunen bij het gebruik van de ruimten en de ruimten nog verder te optimaliseren.

Een tipje van de sluier: de diverse docenten en studenten die aan deze studie hebben meegewerkt zijn erg enthousiast en willen graag meer van deze ruimten. Benieuwd naar de overige uitkomsten? Neem een kijkje in het rapport.